Hvaba?? Må man forbande folk? Hvaba??

Jeg vil bede for dig
Hvad De Mener

Nej, ifølge Paulus skal vi velsigne, og ikke forbande:

Romerne 12,14 Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke.

Ja, Paulus selv må godt:

1 Korinther 16,22 Hvis nogen ikke elsker Herren, være han forbandet! Marana ta!

Galaterne 1,8 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han.
Galaterne 1,9 Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Romerne, 1 Korintherne, Galaterne, Paulus