Hvaba?? Har vi en fri vilje? Hvaba??

Har vi vores egen frie vilje?
Forudbestemmelse

Ja, vi bestemmer selv. Gud giver os et valg, og så er det op til os selv:

5 Mosebog 30,15 Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken.
5 Mosebog 30,16 Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.
5 Mosebog 30,17 Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,
5 Mosebog 30,18 så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan.
5 Mosebog 30,19 Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,
5 Mosebog 30,20 og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

Nej, Gud hadede Esau. før han overhovedet var født, og det var Gud, der gjorde Faraos hjerte hårdt. Vi er, som Gud har skabt os.

Romerne 9,10 Men ikke nok med det; sådan også, da Rebekka skulle have børn med én mand, vor fader Isak:
Romerne 9,11 Endnu inden de var født, endsige havde gjort noget godt eller ondt, blev der - for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast,
Romerne 9,12 ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder - sagt til hende: "Den ældste skal trælle for den yngste."
Romerne 9,13 Der står jo skrevet: "Jeg elskede Jakob, men hadede Esau."
Romerne 9,14 Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke!
Romerne 9,15 Han siger jo til Moses: "Jeg forbarmer mig, over hvem jeg vil, og viser nåde, mod hvem jeg vil."
Romerne 9,16 Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.
Romerne 9,17 Skriften siger jo til Farao: "Jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden."
Romerne 9,18 Så forbarmer han sig altså, over hvem han vil, og forhærder, hvem han vil.
Romerne 9,19 Nu vil du sige: Hvad har han så mere at bebrejde os? For hvem kan stå hans vilje imod?
Romerne 9,20 Menneske! Hvem er du da, siden du går i rette med Gud? Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det: Hvorfor har du lavet mig sådan?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, Romerne, GT kontra NT, Paulus