Hvaba?? Må man spise græshopper? Hvaba??

Gud sender græshopper over egypterne.
Værsågod og spis.
Græshopper

I 5 Mosebog nævnes insekter (»alt kryb, som har vinger«) sammen med afskyelige fugle. Insekter skal regnes for urene, og man må hverken spise de afskyelige fugle eller insekterne.

5 Mosebog 14,18 storken, de forskellige hejrearter, hærfuglen og flagermusen
5 Mosebog 14,19 tillige med alt kryb, som har vinger; dem skal I regne for urene, de må ikke spises.
5 Mosebog 14,20 Men alle rene fugle må I spise.

I 3 Mosebog er der en meget lignende liste over afskyelige dyr og fugle. Her harcelerer Gud også mod »Alt kryb, som har vinger«. Vi får ovenikøbet den besynderlige oplysning, at insekter ikke bare har vinger, men også er firbenede: »og går på fire ben«.

Men blandt disse afskyelige firbenede insekter har vi dog lov til at spise forskellige arter af græshopper:

3 Mosebog 11,19 storken, de forskellige hejrearter, hærfuglen og flagermusen.
3 Mosebog 11,20 Alt kryb, som har vinger og går på fire ben, skal I regne for afskyeligt.
3 Mosebog 11,21 Af det kryb, som har vinger og går på fire ben, må I dog spise følgende: De, som har springben over fødderne, så de kan springe hen over jorden,
3 Mosebog 11,22 af dem må I spise følgende: de forskellige arter vandregræshopper, sol'am-græshopper, hargol-græshopper og hagab-græshopper.

Så må vi spise græshopper eller ej?

Vi kan i al fald konstatere, at Johannes Døberen foretrak reglerne i 3 Mosebog fremfor 5 Mosebog, for han levede som bekendt af honning og græshopper:

Markus 1,6 Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning.

Bibelen fortæller ikke, om Johannes Døberen spiste alle slags græshopper, eller kun de firbenede.

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til de firbenede græshopper er standardbortforklaringen, at græshopper har fire "gå-ben": »som har vinger og går på fire ben« — og to springben.

Denne bortforklaring overser, at ifølge Bibelen har alle insekter 4 ben. Bibelen forbyder »Alt kryb, som har vinger og går på fire ben« (3 Mosebog 11,21), før den går over til en undtagelse for græshopperne.

Bortforklaringen rokker heller ikke ved selvmodsigelsen mellem Tredje og Femte Mosebog.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 3 Mosebog, 5 Mosebog, Markus, GT kontra NT