Hvaba?? Hvilket land foregår historien i? Hvaba??

Der var engang for længe siden i et fjernt land . . .
Eventyr

I de gamle Bibler gik Jesus rundt i Galilæa:

Lukas 4,44 Og han prædikede i Galilæas Synagoger.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Men i moderne Bibler siger det samme vers, at handlingen er rykket til Judæa:

Lukas 4,44 Og han prædikede i synagogerne i Judæa.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Så i hvilket land foregår historien i "virkeligheden"?

Kommentar #1

I de tre synoptiske evangelier er der ingen antydning af, at Jesus nogensinde sætter sine fødder i Judæa, før han palmesøndag rider på to-tre æsler ind i Jerusalem. Den eneste undtagelse er netop Lukas 4,44, og det er formentlig derfor, en from forfalsker for mange hundrede år siden fandt på at rette "Judæa" til "Galilæa".

I dag er dette falskneri fjernet igen, men det gør så, at Lukas 4,44 strider imod den overordnede handling i alle tre evangelier, hvor Jesus holder sig langt væk fra Judæa og Jerusalem indtil den sidste uge af sit liv.

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Kommentar #2

Grunden til at man i dag vælger "Judæa" er princippet om Lectio difficilior potior: Den sværeste tekst er formentlig den oprindelige.

I dette tilfælde er "Judæa" virkelig den svære tekst, for den strider imod de parallelle vers i Markus 1,39 og Matthæus 4,23 — og mod starten af samme kapitel, hvor han netop er i synagogerne i Galilæa (Lukas 4,14-15).

Den bedste (bort)forklaring er, at forfatteren bruger "Judæa" som betegnelse for jødernes område, selvom Jesus geografisk befinder i Galilæa.

Markus 1,39: Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilæa og uddrev dæmonerne.
Matthæus 4,23: Jesus gik omkring i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket.
Lukas 4,14: Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over hele egnen.
Lukas 4,15: Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle.


Mærker: Lukas, Textus Receptus, Forfalskninger