Hvaba?? Døde hele Kong Sauls hus sammen med ham? Hvaba??

Rispa jager himmelens fugle væk fra syv af Sauls efterkommere.
Rispa

Israels første konge, Saul, hans sønner og hele hans hus døde i krig mod filistrene:

1 Krønikebog 10,2 Filistrene forfulgte Saul og hans sønner, og de dræbte Sauls sønner Jonatan, Abinadab og Malkishua.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 10,6 Således døde både Saul og hans tre sønner og hele hans hus.

Vi får Kronikørens ord for, at sammen med Saul døde hele hans hus. I resten af 1 og 2 Krønikebog optræder der ikke flere mandlige efterkommere af Saul.

Samuelsbøgerne har en væsentlig anden historie: Efter Sauls død var der endnu en søn ved navn Ishboshet. Han overtog magten over det meste af Israel, mens David kun regerede over sin egen stamme, Juda. Krigen mellem Ishboshet og David varede 2 år og fylder 3 kapitler.

2 Samuel 2,7 Vær nu modige og tapre, for ganske vist er jeres herre Saul død, men Judas hus har salvet mig til deres konge."
2 Samuel 2,8 Abner, Ners søn, som havde været Sauls hærfører, havde taget Sauls søn Ishboshet og bragt ham over til Mahanajim
2 Samuel 2,9 og havde gjort ham til konge over Gilead, asheritterne, Jizre'el, Efraim, Benjamin, altså over hele Israel.
2 Samuel 2,10 Sauls søn Ishboshet var fyrre år, da han blev konge over Israel, og han regerede to år. Kun Judas hus sluttede sig til David.

Derefter var David i mange år i krig med Sauls hus, selvom Kronikøren påstod, at Sauls hus ikke eksisterede:

2 Samuel 3,1 Krigen mellem Sauls hus og Davids hus blev langvarig. Men David blev stærkere og stærkere, mens Sauls hus blev svagere og svagere.
[.. .. ..] [. . .]
2 Samuel 3,6 Under krigen mellem Sauls hus og Davids hus fik Abner styrket sin magt i Sauls hus.

Senere i Samuelsbøgerne, da Ishboshet er nedkæmpet, spørger David, om der slet ikke er nogen tilbage af Sauls hus. Det viser sig, at der var én til: Saul havde også en sønnesøn ved navn Mefiboshet.

2 Samuel 9,1 David sagde: "Er der nogen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise godhed for Jonatans skyld?"
[.. .. ..] [. . .]
2 Samuel 9,3 Kongen spurgte: "Er der slet ingen tilbage af Sauls hus, som jeg kan vise Guds godhed?" Siba svarede: "Der er endnu en søn af Jonatan i live. Han er lam i fødderne."
[.. .. ..] [. . .]
2 Samuel 9,6 Mefiboshet, Jonatans søn, Sauls sønnesøn, kom ind til David og kastede sig ned for ham. David sagde: "Mefiboshet," og han svarede: "Ja, herre."

Men da Kong David senere skulle bruge syv mennesker til en menneskeofring (billedet til højre), var der pludselig syv til. Blandt andet fem sønner af Sauls datter Mikal:

2 Samuel 21,8 Og Kongen tog de to Sønner af Rizpa, Ajas Datter, hvilke hun havde født Saul, nemlig: Armoni og Mefiboseth, og Mikals, Sauls Datters, fem Sønner, hvilke hun havde født Adriel, Meholathiteren Barsillajs Søn;
(Bibelen fra 1919)

Kristen bortforklaring #1

En udbredt forklaring er, at Ishboshet og Eshba'al er to navne for den samme mand.

I 1 Krønikebog 10,2-10 (citeret øverst på siden) stod der, at Saul havde 3 sønner ved navn »Jonatan, Abinadab og Malkishua«, men i kapitlerne forinden havde han fire sønner: »Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al« (1 Krønikebog 8,33, 9,39).

Ved at påstå, at Ishboshet og Eshba'al er den samme mand, får man altså bortforklaret to selvmodsigelser — både det forskellige antal sønner, og det at Ishboshet pludselig dukker op.

Problemet med denne bortforklaring er for det første, at det er en ren påstand, at de to personer er samme mand.

For det andet, hvis vi begynder at rode andre skriftsteder ind i det, så står der i 1 Samuel 14,49, at Saul havde tre sønner: »Jonatan, Jishvi og Malkishua«. Det kan man så bortforklare ved at påstå (og det gør man også), at Jishvi og Abinadab er den samme mand, men det ændrer jo ikke ved, at der hverken står Ishboshet eller Eshba'al i 1 Samuel 14,49.

For det tredje siger Krønikebogen rent ud, at hele Sauls hus døde sammen med ham.

For det fjerde og sidste kommer vi ikke uden om, at der er tale om to meget forskellige historier:

2 Samuel 2,11: Den tid, David var konge i Hebron over Judas hus, var syv år og seks måneder.
2 Samuel 5,5: i Hebron regerede han syv år og seks måneder over Juda, og i Jerusalem regerede han treogtredive år over hele Israel og Juda.
1 Krønikebog 8,33: Ner fik Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al.
1 Krønikebog 9,39: Ner fik sønnen Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al.
1 Samuel 14,49: Sauls sønner var Jonatan, Jishvi og Malkishua. Den ældste af hans to døtre hed Merab, den yngste Mikal.

Kristen bortforklaring #2

Forfatteren af Tectonics går en tand videre: Ishboshet betyder "mand-af-skam", og det må betyde, at Ishboshet er født udenfor ægteskabet, og derfor regnes han "per definition" ikke med til Sauls hus:

Yes, but mere descent doesn't make him part of Saul's "house." Interestingly his name means, "man of shame." This could be for one of two reasons.

The first could be that Saul named his son this because of his origins.

The second could be that his name was originally something else, and "Ish-bosheth" is a purposeful reworking of his name to reflect some aspect of his personal history and image. The same thing was done with the name of Nebuchadnezzar throughout the OT, as his name was purposely spelled differently to create an insulting pun. This can be supported by the point that he is called "Ish-baal" in some Biblical textual traditions.

Either way, one suggests that the name was recorded thus way because he was the son of Saul via an outside affair. That would put him outside Saul's house by definition.
(http://www.tektonics.org/qt/sauldead.php)

Det er den slags påstande, Turkel/Holding hælder ud af ærmet, og som man kan bruge tid på at rede ud bagefter:

2 Samuel 3,7: Saul havde haft en medhustru som hed Rispa. Hun var datter af Ajja. Ishboshet sagde til Abner: "Hvorfor gik du ind til min fars medhustru?"

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Her er endnu en selvmodsigelse: Ifølge 2 Samuel 2,10 (citeret foroven) regerede Ishboshet i 2 år, men ifølge 2 Samuel 2,11 og 2 Samuel 5,5 tog det 7½ år, før David blev konge over andet end Juda

Det stiller så spørgsmålet om, hvem der var konge over resten af Israel i de 5½ år.


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler