Hvaba?? Jesus' sidste ord på korset Hvaba??

Jesus på korset

Markus er det ældste evangelium. Forfatteren benytter sig flittigt af Salme 22 i sin historie om korsfæstelsen (se evt. De har gennemboret mine hænder og fødder og De kaster lod om min klædning).

Jesus' sidste ord er et citat fra Salme 22,2: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«. Jesus siger ordene på aramæisk, som er det sprog, man talte i Jerusalem på Jesus' tid.

Markus 15,34 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: "Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?" - det betyder: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
Markus 15,35 Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: "Hør, han kalder på Elias."
[.. .. ..] [. . .]
Markus 15,37 Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede.

Matthæus kopierer Markus' historie rimeligt nøje, men påstår, at Jesus har sagt ordene på hebraisk, som er det sprog, Salme 22 er skrevet på i Det Gamle Testamente. I betragtning af, at vidnerne ikke kunne høre, hvad Jesus sagde (Markus 15,35: »Hør, han kalder på Elias«), må man undre sig over, hvor Matthæus har denne ekstra viden fra.

Matthæus 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: "Elí, Elí! lemá sabaktáni?" - det betyder: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"

Lukas præsenterer Jesus som et godt menneske, der tjener som model på det perfekte liv. Hans Jesus bliver ikke forladt af Gud. Tværtimod slutter han fortrøstningsfuldt: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd«.

Lukas 23,46 Og Jesus råbte med høj røst: "Fader, i dine hænder betror jeg min ånd." Da han havde sagt det, udåndede han.

Johannes foretrækker en barsk Jesus, der er i kontrol over begivenhederne: Hans næstsidste udtalelse (Johannes 19,28) er en kommando, »Jeg tørster«, som han siger »for at Skriften skulle opfyldes«, og fordi »Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt«. Jesus' sidste ord er en selvtilfreds konstatering: »Det er fuldbragt«.

Johannes 19,28 Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: "Jeg tørster."
[.. .. ..] [...]
Johannes 19,30 Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Salme 22,2: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig.

Kristne bortforklaringer
Den mest populære forklaring er, at det hele er sandt alt sammen: Hver evangelist bidrager med én brik til puslespillet. Kristne har i århundreder pladret alle fire evangelier sammen og fundet syv udtalelser fra korset, der tilsammen kaldes "De Syv Korsord".

Derimod ser man stort på, at de fire evangelier har hvert sit bud på, hvad der var Jesus' allersidste ord.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes