Hvaba?? Er det kristne åg tungt? Hvaba??

Matthæus 11,30: "mit åg er godt, og min byrde er let"
Lord

Nej, Jesus' åg er godt, og hans byrde er let.

Matthæus 11,28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Matthæus 11,29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.
Matthæus 11,30 For mit åg er godt, og min byrde er let."

Ja, som kristen er man sikker på at blive forfulgt:

2 Timotheus 3,12 Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.

Ja, for Gud tugter og straffer sin børn:

Hebræerne 12,6 for Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af.
Hebræerne 12,7 For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far?
Hebræerne 12,8 Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 2 Timotheus, Hebræerne, Paulus