Hvaba?? En kæmpe massakre Hvaba??

Betlehemitten Ja'are-O'regims søn Elha'nan slog da gittitten Go'liat ihjel, hvis spydskaft var som en vævebom.
Barks Goliat

Bibelen fortæller, hvordan det Hellige land var fyldt med kæmper. I en periode dræbte jøderne en række kæmper fra Gat.

2 Samuel 21,16 Og Jisj'bi-Be'nob, som var blandt refaitternes efterkommere og hvis spyd havde en vægt på tre hundrede sekel kobber og som havde et nyt sværd spændt om sig, tænkte på at slå David ihjel.
2 Samuel 21,17 Men A'bisjaj, Zeru'jas søn, kom ham til hjælp og huggede filisteren ned og lod ham dø. Da svor Davids mænd over for ham og sagde: "Du må ikke drage med os ud i kamp mere, for at du ikke skal slukke Israels lampe!"
2 Samuel 21,18 Og efter dette blev der atter krig med filistrene, ved Gob. Da var det at husjatitten Sib'bekaj slog Saf ihjel, som var blandt refaitternes efterkommere.
2 Samuel 21,19 Og der blev atter krig med filistrene, ved Gob. Betlehemitten Ja'are-O'regims søn Elha'nan slog da gittitten Go'liat ihjel, hvis spydskaft var som en vævebom.
2 Samuel 21,20 Og der blev atter krig, ved Gat. Og der var en mand af usædvanlig størrelse, med seks fingre på hver hånd og seks tæer på hver fod, i alt fireogtyve, og også han nedstammede fra refaitterne.
2 Samuel 21,21 Da han smædede Israel, slog Jo'natan, en søn af Davids broder Sjim'i, ham ihjel.
2 Samuel 21,22 Disse fire nedstammede fra refaitterne i Gat, men de faldt for Davids hånd og for hans tjeneres hånd.
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Krønikebøgerne er et genopkog af Samuelsbøgerne (og Kongebøgerne), og her finder vi den samme historie:

1 Krønike 20,4 Nogen tid efter opstod der krig i Gezer med filistrene. Ved den lejlighed blev Sippaj, der var af refaitternes slægt, dræbt af Sibbekaj fra Husha, og de blev undertvunget.
1 Krønike 20,5 Der blev igen krig med filistrene. Elkanan, Jairs søn, dræbte Lakmi, bror til gatitten Goliat, hvis spydstage var som en væverbom.
1 Krønike 20,6 Der blev igen krig i Gat. Der var en kæmpestor mand; han havde seks fingre på hver hånd og seks tæer på hver fod, i alt fireogtyve. Han hørte også til Rafa-slægten.
1 Krønike 20,7 Han hånede Israel, men Jonatan, der var søn af Davids bror Shim'a, slog ham ihjel.

Lad os sammenligne de to versioner:

2 Samuel 21
1 Krønikebog 20
Kæmpe
dræbt af
Kæmpe
dræbt af
Jisjbi-BenobAbisjaj, Zerujas søn
[denne historie er ikke med]
Safhusjatitten SibbekajSippajSibbekaj fra Husha
gittitten GoliatBetlehemitten Jaare-Oregims søn ElhananLakmi, bror til gatitten GoliatElkanan, Jairs søn
mand med 24 fingre og tæerJonatan, en søn af Davids broder Sjim'i,mand med 24 fingre og tæerJonatan, en søn af Davids broder Sjim'a,

Som man ser, er den hellige tekst uenig med sig selv på mange punkter.

  1. Samuelsbøgerne nævner fire kæmper, men Krønikebøgerne har kun 3.

  2. Hvad hed kæmpen, der blev dræbt af Sibbekaj? Saf eller Sippaj?

  3. Hvem var det, Elhanan dræbte? Goliat eller Goliats ukendte bror Lakmi?

  4. Samuelsbøgerne påstår, at Elhanan dræbte Goliat, men lærer vi ikke i søndagsskolen, at det var David, der dræbte Goliat fra Gat?

  5. Hvem var Elhanans far? Betlehemitten Jaare-Oregim eller Jair?

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til punkt 1 — at der ikke er lige mange kæmpedræber-episoder begge steder — er det klassiske mod-argumentet, at Krønikebøgerne ikke siger, at der ikke var fire.

Det er selvfølgelig korrekt, men det er da påfaldende, at Samuelsbøgerne nævner 4 kæmper og slutter opremsningen: »Disse fire nedstammede fra refaitterne i Gat« (2 Samuel 21,22). Hvilken årsag har Krønikebøgerne til at være tavs om den første kæmpe?

2 Samuel 21,19. "the brother of" står med speciel skrift
Goliats bror

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til punkt 3 og 4 kan det løses ved simpelthen at tilføje ordet "bror" i teksten i Samuelsbogen. På den måde er de to bøger enige om, at Elhanan slog Goliats bror ihjel, og der er heller ikke længere nogen modstrid med, at David slog Goliat ihjel.

Det gjorde man i den klassiske King James Bibel (billedet til venstre), men man skrev "the brother of" med anderledes skrift for at vise, at ordene ikke står i den hebraiske tekst (i online-udgaven står ordene i kursiv).

Kristen bortforklaring #3

Med hensyn til punkt 5 er det nemmeste bare at forfalske oversættelsen, så Elhanans far, Jaare-Oregim, hedder Jair begge steder:

2 Samuel 21,19 Der blev igen krig i Gob med filistrene. Elkanan, der var søn af Jair fra Betlehem, dræbte gatitten Goliat, hvis spydstage var som en væverbom.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Forfalskninger