Hvaba?? Må man dømme sine brødre? Hvaba??

Kun Gud vil dømme mig
Kun Gud vil dømme mig

I sin bjergprædiken (som skete på en slette) forbyder Jesus de kristne at dømme andre — og især deres (tros)brødre:

Matthæus 7,1 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.
Matthæus 7,2 For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.
Matthæus 7,3 Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?
Matthæus 7,4 Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje?
Matthæus 7,5 Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.

Paulus opfordrer tværtimod de kristne til at dømme andre mennesker - og især deres (tros)brødre:

1 Korinth. 5,12 Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme?
1 Korinth. 5,13 Dem udenfor skal Gud dømme. "I skal udrydde den onde af jeres midte."
1 Korinth. 6,1 Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, vove at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige?
1 Korinth. 6,2 Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager?
1 Korinth. 6,3 Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold?
1 Korinth. 6,4 Men når I nu har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere?
1 Korinth. 6,5 Det siger jeg til skam for jer. Er der da ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre?
1 Korinth. 6,6 I stedet for fører broder sag mod broder, og det for ikke-troende!

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Korintherne, Paulus, Bjergprædikenen