Hvaba?? Er hele Bibelen guddommeligt inspireret? Hvaba??

Paulus' Brev til Romerne.
Er det guddommeligt inspireret?
Romerne

Ja, ifølge Paulus er ethvert skrift indblæst af Gud:

2 Timotheus 3,16 Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

På latin lyder verset: »omnis scriptura divinitus inspirata«. Det er derfor, man siger, at forfatterne til de forskellige bøger i Bibelen var inspirerede af Helligånden.

Nej, ifølge Paulus er meget af det, han skriver, hans egen personlige mening:

Romerne 3,5 Men dersom vor Uretfærdighed tjener til at bevise Guds Retfærdighed, hvad skal vi da sige? er Gud uretfærdig, naar han hjemsøger med sin Vrede? (Jeg taler ud fra menneskelig Tankegang).
(Prøveoversættelse fra 1944)

1 Korinther 7,6 Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling.
1 Korinther 7,7 Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg; men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde.
1 Korinther 7,8 Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,12 Til de øvrige siger jeg, ikke Herren: Har en broder en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,17 Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. Sådan bestemmer jeg det i alle menigheder.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,25 Om de unge piger har jeg ikke noget påbud fra Herren, men giver min mening til kende som en, der af Herrens barmhjertighed fortjener tillid.
1 Korinther 7,26 Og så mener jeg, at det er det bedste på grund af den nød, som vi nu er i, at det er det bedste for et menneske at leve ugift.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,28 men gifter du dig, har du ikke dermed begået nogen synd, og gifter den unge pige sig, har hun ikke dermed begået nogen synd; dog vil de få besvær i det daglige, og det vil jeg skåne jer for.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,32 Jeg ser helst, at I er fri for bekymringer. En ugift mand tænker på Herren, hvordan han kan være Herren til behag;
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,35 Det siger jeg til jeres eget bedste, ikke for at baste og binde jer, men for at I uforstyrret kan leve sømmeligt og holde jer til Herren.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,40 Men hun vil være lykkeligere, hvis hun forbliver ugift - efter min mening, og jeg mener også at have Guds ånd!

1 Korinther 11,13 Døm selv! Sømmer det sig, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved?
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 11,16 Der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette; men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke.

2 Korinther 11,17 - hvad jeg siger her, siger jeg ikke efter Herrens vilje, men i en slags vanvid, i tillid til, at det så går an at være stolt.

Er det så Paulus' personlige mening, at ethvert skrift er inspireret af Gud? Eller var han inspireret af Gud, da han pointerede, at det meste var hans personlige mening?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, 2 Korintherne, 2 Timotheus, Paulus