Hvaba?? Bad Jesus om at blive frelst fra denne time? Hvaba??

Jesus ved Getsemane
Getsemane

Ja, ved Getsemane bad Jesus til Gud om, at »den time måtte gå ham forbi«.

Markus 14,35 Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt.

Nej, i Johannesevangeliet er Jesus er en barsk fyr, der afviser tanken om at skulle bede Gud om at blive frelst fra "denne time":

Johannes 12,27 Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time.

Kommentar: Den barske Jesus er et eksempel på, hvordan Johannes bevidst modsiger de tre andre evangelier.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes