Hvaba?? Jeres tale skal være ja, ja og nej, nej Hvaba??

Pilatus vasker hænder
Pilatus vasker hænder

I sin berømte Bjergprædiken (som skete på en slette,) opfordrede Jesus sine disciple til at være klare i spyttet og tale rent ud af posen:

Matthæus 5,37 Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.

Men hvad gjorde Jesus selv, da Pilatus stillede ham et klart ja/nej-spørgsmål?:

Matthæus 27,11 Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det selv.«

»Du siger det selv«. Goddag mand. Økseskaft. Man begynder at forstå, at Pilatus vaskede sine hænder (billedet til højre).

Kommentar

Som et kuriosum kan tilføjes, at ordet "Nej" overhovedet ikke optræder i Markusevangeliet, så i dette evangelium er der især ikke meget "Nej, nej" over Jesus' tale.

Kig evt. i den forrige oversættelse af Markusevangeliet. Alternativt kan man kigge i oversættelsen fra 1897 eller fra 1814 (Husk, at dengang stavede man "Nei" med "i").

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Bjergprædikenen