Hvaba?? Må man tælle folket? Hvaba??

Doré: Pest over Israel
Doré: Pest over Israel

Efter at Gud eller Satan havde lokket David til at tælle folket, siger David, at han har begået en "stor synd". Gud er åbenbart enig, for han dræber 70.000 mand med pest (billedet til højre) og er lige på nippet til at ødelægge hele Jerusalem.

2 Samuel 24,15 Fra næste morgen sendte Herren pest over Israel i den fastsatte tid, og der døde halvfjerds tusind mand af folket fra Dan til Be'ersheba.
2 Samuel 24,16 Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse blandt folket: "Det er nok, træk din hånd tilbage!" Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas tærskeplads

Men hvorfor er det en synd? Fjerde Mosebog afsætter flere kapitler til folketællinger (det er derfor, denne bog hedder "Numbers" på engelsk).

4 Mosebog 1,2 "Hold mandtal over hele israelitternes menighed, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, med opregning af navnene på samtlige mænd

4 Mosebog 3,40 Herren sagde til Moses: "Du skal mønstre alle førstefødte af mandkøn blandt israelitterne fra en måned og opefter og holde mandtal over dem.

4 Mosebog 4,2 Hold mandtal over kehatitterne, som hører til levitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus,

4 Mosebog 26,2 "Hold mandtal over hele israelitternes menighed fra tyve år og opefter, fædrenehus for fædrenehus, alle våbenføre mænd i Israel."

1 Krønikebog 23,3 Der blev holdt mandtal over levitterne fra tredive år og opefter, og tallet på samtlige mænd var 38.000.

2 Krønikebog 2,16 Salomo lod alle fremmede mænd i Israel tælle - tidligere havde hans far David ladet dem tælle - og der var 153.600.

Der er også detaljerede folketællinger i Ezra og Nehemias. Så hvad er det, der plager Gud?

Hvorfor dræber han 70.000 mennesker?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog