Hvaba?? Har Elias opfyldt sin opgave? Hvaba??

Elias i sine velmagtsdage.
Elias

I det sidste kapitel(1) af Det Gamle Testamente lover Gud, at han vil sende Elias lige før dommedag:

Malakias 3,22 Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, lovbudene og retsreglerne for hele Israel.
Malakias 3,23 Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige.
Malakias 3,24 Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.

De kristne mener, at Johannes Døberen var Elias. Jesus sagde det faktisk rent ud:

Matthæus 11,12 Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig.
Matthæus 11,13 For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser.
Matthæus 11,14 Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme.

Så vidt så godt. Men har Johannes Døberen opfyldt Elias' opgaver?

Første opgave var, at menneskerne igen skulle huske på Moseloven: »Husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb« (Malakias 3,22).

Men takket være Johannes Døberen og Jesus er der sket det modsatte: Moseloven er afskaffet. Og Moses' lov er erstattet af en bedre pagt, fordi den gamle var dadelværdig, svag og nytteløs:

Hebræerne 8,6 Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, idet han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter.
Hebræerne 8,7 For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet.

Hebræerne 7,18 Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst

Anden opgave var at »vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre« (Malakias 3,24).

Igen har Johannes og Jesus opnået det stik modsatte. Sønner skal hade deres fædre, og de skal strides:

Lukas 14,26 "Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Lukas 12,51 Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.
Lukas 12,52 Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre,
Lukas 12,53 far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor."

Hvis Elias nogensinde kommer til jorden, bliver hans første opgave at rydde op i al den ballade, Johannes Døberen og Jesus har forårsaget.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Det sidste kapitel . . .: vel at mærke kun i de kristne Bibler. De kristne har omorganiseret den jødiske Gamle Testamente netop for at få denne profeti til at afslutte Det Gamle Testamente.

Se evt. Bibelens vigtigste profeti.


Mærker: Malakias, Lukas, Hebræerne, GT kontra NT