Hvaba?? Johannes Døberens disciple Hvaba??

Johannes Døberen dør, men hans disciple lever videre.
Johannes Døberen

Johannes Døberen var en forløber. Hans eneste funktion her i livet var at bane vejen for Jesus.(1)

Hver gang Johannes åbner munden, er det for at nedgøre sig selv og skamrose Guds lam:

Markus 1,7 Og han prædikede: "Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem.
Markus 1,8 Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden."

Johannes 1,29 Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.

Så skulle man tro, at i samme sekund "Guds lam" dukkede op, ville alle Johannes' disciple forlade deres gamle mester og istedet følge den rigtige Messias.

Men det sker ikke.(2) Tværtimod blev Johannes' disciple forargede, da Jesus selv begyndte at døbe.

Johannes' svar var endnu engang at nedgøre sig selv.

Johannes 3,26 og de gik hen til Johannes og sagde: "Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham."
[.. .. ..] [...]
Johannes 3,30 Han skal blive større, jeg skal blive mindre.

Da Johannes røg i fængsel, blev han grebet af tvivl, men Jesus kunne bevise over for Johannes' disciple, at han vitterligt var ham, de havde ventet på. Det kunne han i kraft af alle de tydelige tegn, han havde gjort.

Matthæus 11,2 Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple
Matthæus 11,3 og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?"
Matthæus 11,4 Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser:
Matthæus 11,5 Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.

Men Johannes' disciple skiftede stadig ikke side over til Jesus. Langt senere i historien, da både Johannes Døberen og Jesus er døde, støder vi stadig på Johannes' disciple.

Da Paulus prædikede i Asien, mødte han en mand, der »var blevet oplært i Herrens vej«, men som kun kendte til Johannes' dåb.

Apost. G. 18,24 En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. Han havde ordet i sin magt og var stærk i Skrifterne.
Apost. G. 18,25 Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kendskab til Johannes' dåb.

Og længere fremme er der endnu en flok Johannes-disciple, der aldrig har hørt om nogen Helligånd:

Apost. G. 19,1 Mens Apollos var i Korinth, var Paulus rejst gennem egnene inde i landet og var kommet ud til Efesos. Dér mødte han nogle disciple
Apost. G. 19,2 og spurgte dem: "Fik I Helligånden, da I kom til tro?" De svarede: "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd."
Apost. G. 19,3 Paulus spurgte: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" De svarede: "Med Johannes' dåb."

Hvorfor gik Johannes' disciple ikke over til den Messias, som Johannes havde banet vejen for? Og hvorfor havde disciplene aldrig hørt om Jesus og Helligånden?

Yderligere selvmodsigelser

Fodnoter: (1) (2)

Vi får aldrig nogen forklaring på, hvorfor Universets Skaber skulle bruge et menneske til at bane vejen for sig.

Spørg din lokale præst.

Et enkelt af evangelierne fortæller dog, at to af Johannes' disciple forlod ham til fordel for Jesus.

Mærker: Matthæus, Markus, Johannes, Apostlenes Gerninger