Hvaba?? Er det godt at faste? Hvaba??

Markus 11,12: "Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten."
Bibelen i LEGO, Jesus og figentræet.

Jesus mente, at folk, der sultede, var salige:

Lukas 6,21 Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.

Jesus mente ikke, det var vigtigt at spise:

Lukas 12,22 Til sine disciple sagde han: "Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen.
Lukas 12,23 Livet er jo mere end maden, og legemet mere end klæderne.

Og ifølge Jesus måtte man endelig ikke se dyster ud, når man fastede:

Matthæus 6,16 Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.

Men hvordan levede Jesus så op til sine egne gode råd?

Da han var sulten, og et figentræ ikke havde figner, fordi det var udenfor figensæsonen, blev han rasende og forbandede det stakkels træ, så det straks visnede:

Matthæus 21,18 Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten.
Matthæus 21,19 Og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det: "Du skal aldrig i evighed mere bære frugt!" Og i det samme visnede figentræet.
Matthæus 21,20 Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte: "Hvordan kunne figentræet visne med det samme?"

Hvorfor overreagerede Jesus sådan? Hvorfor var det ikke længere saligt at sulte?

Kristne bortforklaringer
Vi har tidligere været inde på Jesus og figentræet. Det er til dette formål, de kristne har opfundet Treenigheden: Jesus er en gud med tre næser og fire øjne, og han er den samme som Gud.

Når Jesus fodrer 5.000 mænd i ørkenen, eller når han får figentræet til omgående at visne, viser han sin guddommelige side. Han er den evige Gud, der har skabt både årstider og figentræer (Johannes 1,3).

Når derimod Jesus ikke kan se på afstand, at der ikke er figner på træet, når han glemmer, at »det var ikke figentid« (Markus 11,13), og når han taber besindelsen i en barnlig overreaktion, så viser han sin menneskelige side.

Men bortforklaringen hjælper ikke her. Jesus' reaktion viser tydeligt, at alle hans "gode råd" ikke gjaldt for ham selv. Når han sultede, var det ikke saligt; når han ikke fik noget at spise, blev han bekymret; og når han fastede, fik han en dyster mine.

Derfor er der ingen fornuftige mennesker, der bør følge hans ord.

Johannes 1,3: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Bjergprædikenen