Hvaba?? Den, som banker på, lukkes der op for Hvaba??

Matthæus 7,8: "[…] den, som banker på, lukkes der op for".
Jesus banker på

Kan vi blive frelst ved at banke på?

Ja, bare bank på, og døren til Paradis vil springe op:

Matthæus 7,7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Matthæus 7,8 For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Nej, når døren er lukket, er den lukket:

Lukas 13,24 "Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne.
Lukas 13,25 Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber: Herre, luk os ind! - så vil han svare jer: Jeg ved ikke, hvor I er fra.

Matthæus 25,10 Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
Matthæus 25,11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
Matthæus 25,12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Bjergprædikenen