Hvaba?? Centurionen ved korset Hvaba??

Romeren ved korset
James Tissot

Ifølge Markus og Matthæus var der en romersk "officer" ved korset, der erklærede, at Jesus var Guds søn. Det græske ord for "officer" er "kenturion", altså en leder over 100 soldater:

Markus 15,39 Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: "Sandelig, den mand var Guds søn."

I Lukasevangeliet bliver centurionen derimod citeret for, at Jesus var retfærdig:

Lukas 23,47 Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde: "Den mand var virkelig retfærdig."

I Johannesevangeliet er der derimod ingen centurion med 100 mand; der er præcis fire soldater. Mere krævede det ikke at eskortere to røvere og en kristus:

Johannes 19,23 Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst;

Så hvilken version er sand? Sagde centurionen, at Jesus var Guds søn? Eller at han var retfærdig? Eller eksisterede centurionen overhovedet ikke?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Johannes