Hvaba?? Moses' stav, Arons stav eller Guds stav? Hvaba??

Arons stav, der skød friske skud, fik blomster og bar mandler.
Arons stav

Da Moses første gang møder Gud, spørger Gud: »Hvad er det, du har i hånden?«, og Moses svarer: »En stav. Han undrer sig ikke over spørgsmålet, for han har som sagt aldrig før mødt Gud, og ved derfor ikke, at Gud er alvidende.

Gud lærer Moses nogle seje tricks, han kan bruge sin stav til: bl.a. at forvandle den til en slange og tilbage til en stav igen. Det vil stensikkert smelte Faraos hårde hjerte.

2 Mosebog 4,2 Da sagde Herren til ham: "Hvad er det, du har i hånden?" og han svarede: "En stav."
2 Mosebog 4,3 Herren sagde: "Kast den på jorden!" Det gjorde han, og den blev til en slange; Moses ville flygte for den,
2 Mosebog 4,4 men Herren sagde til ham: "Ræk hånden ud og grib den i halen!" Da Moses rakte hånden ud og tog fat i den, blev den til en stav i hånden på ham.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 4,17 Tag denne stav i hånden! Med den skal du gøre tegnene."

Gud slutter forestillingen med ordene: »denne stav […] Med den skal du gøre tegnene«, og da der ikke har været nævnt andre stave, må det altså være Moses' stav, Gud taler om.

Men da Moses straks efter forlader sin svigerfar Jetro og tager til Egypten med sine sønner, har han en anden stav i hånden:

2 Mosebog 4,20 Så tog Moses sin kone og sine sønner, satte dem op på sit æsel og begav sig på vej tilbage til Egypten. Moses havde Guds stav i hånden.

Da Moses ankommer hos Farao og skal demonstrere de tricks, han lige har lært af Gud, har Gud skiftet mening. Nu er det ikke længere Moses' stav eller Guds stav, der duer. I stedet bliver det Moses' storebror Aron, der skal trylle sin stav om til en slange:

2 Mosebog 7,8 Herren sagde til Moses og Aron:
2 Mosebog 7,9 "Når Farao siger til jer, at I skal gøre et under, skal du sige til Aron: Tag din stav, og kast den foran Farao! Den skal blive til en slange."
2 Mosebog 7,10 Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, sådan som Herren havde befalet; Aron kastede sin stav foran Farao og hans hoffolk, og den blev til en slange.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 7,12 de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave.

Hvem holder staven?
Stav

Faraos hjerte er stadig hårdt, så Gud går over til den første af Egyptens 10 plager: Vand til blod. Slange-staven skal bruges igen, men Gud undlader klogeligt at specificere, om den er Moses', Guds eller Arons; det er bare »Staven, som blev forvandlet til en slange«.(1) I al fald er det Moses, der skal slå med staven og sige: »Med staven, jeg har i hånden, vil jeg slå på vandet i Nilen«.

2 Mosebog 7,14 Herren sagde til Moses: "Farao er forhærdet og nægter at lade folket gå.
2 Mosebog 7,15 I morgen tidlig skal du gå til Farao, når han går ned til floden, og så skal du stille dig foran ham på Nilens bred. Staven, som blev forvandlet til en slange, skal du tage med dig.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 7,17 Men dette siger Herren: Ved dette tegn skal du forstå, at jeg er Herren: Med staven, jeg har i hånden, vil jeg slå på vandet i Nilen, og det vil blive forvandlet til blod.

Og allerede et vers senere har Gud skiftet mening. Det er ikke Moses, men Aron, der skal føre staven:

2 Mosebog 7,19 Herren sagde til Moses: "Sig til Aron, at han skal tage sin stav og række sin hånd ud over vandet i Egypten, over flodløbene, deres kanaler og deres sumpe, over alle steder, hvor der har samlet sig vand; så skal det blive til blod. Der skal være blod overalt i Egypten, om det så er i trækar eller stenkar."

Så hvem gjorde hvad med hvilken stav? Bibelen ved det heller ikke, men kalder Moses og Aron for "han":

2 Mosebog 7,20 Moses og Aron gjorde, sådan som Herren havde befalet. Han løftede staven og slog på vandet i Nilen for øjnene af Farao og hans hoffolk, og alt vand i Nilen forvandledes til blod.

Kristne bortforklaringer

John Gill fortolker 2 Mosebog 7,20 som, at Moses rækker sin stav til Aron.(2) Altså at der er tale om én og samme stav.

Denne bortforklaring ignorerer for det første, hvad der rent faktisk står i teksten. Gud siger: »Sig til Aron, at han skal tage sin stav« (7,19). Der står også i 2 Mosebog 7,12 (citeret foroven), at »Arons stav slugte deres stave«.

For det andet var Arons stav lige så magisk som Moses'. Det var den, der blomstrede og bar modne mandler (billedet øverst til højre), og det var den, der lå inden i Pagtens Ark sammen med De Ti Bud.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Faktisk står der ingen steder, at Moses/Aron tryllede slangen tilbage til en stav efter at have optrådt ved Faraos hof. Det skal man åbenbart læse "mellem linierne"

Det står godt nok, at »Arons stav slugte deres stave« (2 Mosebog 7,12, citeret foroven), men det må have været, mens de var slanger. Ellers ville det have set underligt ud.

John Gill om 2 Mosebog 7,20:

And Moses and Aaron did so, as the Lord commanded,… Moses delivered the rod to Aaron, who took it and went to the water side: (fremhævelse i original)


Mærker: 2 Mosebog, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten