Hvaba?? Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel Hvaba??

Matthæus 10,28: "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel".
Hvorfor sidder Paven så bag skudsikkert glas?
Paven bag skudsikkert glas

Jesus var ofte stor i slaget. I al fald på andre folks vegne:

Matthæus 10,28 Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.

Markus 8,35 For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det.

Men han var selv bange. Han flygtede ud af landet, fordi jøderne havde besluttet at dræbe Jesus:

Johannes 7,1 Derefter drog Jesus omkring i Galilæa; i Judæa ville han nemlig ikke være, fordi jøderne søgte at slå ham ihjel.

Og når han blev truet, skjulte han sig:

Johannes 8,59 Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristen bortforklaring #1

Den mest populære bortforklaring er, at Jesus havde en større plan. Han var ikke færdig med sin mission, og han kunne ikke risikere at blive slået ihjel, før han blev korsfæstet.

Den undskyldning kan vi andre jo også bruge. Men hvorfor er vi mere frelst af, at Jesus blev korsfæstet, end hvis han var blevet stenet?

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til at Jesus skjulte sig, var Johannes 8,59 forfalsket i gamle dage. I den græske tekst havde en from forfalsker tilføjet ordene: »og gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes«. Dermed sagde teksten, at Jesus modigt banede sig gennem menneskemængden:

Johannes 8,59 Derfor optoge de Stene, for at kaste paa ham: men Jesus skjulte sig og gik ud af Templet og gik midt igjennem Mængden, og han undkom saaledes.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Kristen bortforklaring #3

I vore dage er en del af falsknerierne i den græske tekst fjernet igen, men så er Bibelselskabet parat til at tage over.

I stedet for at skrive, at Jesus skjulte sig, skriver Bibelselskabet, at han "forsvandt"

Johannes 8,59 Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

På den måde får læseren indtrykket af, at Jesus havde brugt sine magiske evner til at trylle sig væk.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes, Textus Receptus, Forfalskninger