Hvaba?? Kunne Verden hade disciplene? Hvaba??

Skal vi hade verden?
flad jord

Ifølge Jesus kunne verden ikke hade disciplene:

Johannes 7,7 Jer kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde.

Lidt senere i samme evangelium siger han det modsatte. Verden hader disciplene:

Johannes 15,19 Vare I af Verden, da vilde Verden elske sit eget; men fordi I ikke ere af Verden, men jeg har valgt eder ud af Verden, derfor hader Verden eder.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristen bortforklaring #1

I oversættelsen fra 1992 har Bibelselskabet erstattet "men fordi" (på græsk: "oti de") med ordet "nu":

Johannes 15,19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Dermed kan læseren forstå, at der er tale om en ny situation, for nu er disciplene ikke af denne verden længere.

Dette fusk fra Bibelselskabets side minder om deres tilsvarende fusk med ordet "nu" i hvis Jesus nu var her på jorden.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Forfalskninger