Hvaba?? De mange byer i Josvas Bog Hvaba??

Har forfatteren problemer med at tælle?
Rip, Rap, Rup og Nyrup

Josvas Bog er fyldt med lister over de byer, som jøderne erobrede fra de stakkels mennesker, der var så uheldige at bo i Det Forjættede Land, inden Gud forjættede landet til jøderne.

Josva 15,33 I Lavlandet: Eshtaol, Sor'a, Ashna,
Josva 15,34 Zanoa, En-Gannim, Tappua, Enam,
Josva 15,35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
Josva 15,36 Sha'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim, i alt fjorten byer med tilhørende landsbyer,

Teksten siger fjorten byer, men der er femten på listen.

Josva 19,2 Til deres arvelod hørte: Be'ersheba, Shema, Molada,
Josva 19,3 Hasar-Shual, Bala, Esem,
Josva 19,4 Eltolad, Betul, Horma,
Josva 19,5 Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa,
Josva 19,6 Bet-Lebaot og Sharuhen, i alt tretten byer med tilhørende landsbyer,

Teksten siger tretten byer, men denne gang er der fjorten.

Josva 15,21 Byerne i udkanten af judæernes stamme ved grænsen til Edom i Sydlandet er: Kabse'el, Eder, Jagur,
Josva 15,22 Kina, Dimona, Ad'ada,
Josva 15,23 Kedesh, Hasor, Jitnan,
Josva 15,24 Zif, Telem, Ba'alot,
Josva 15,25 Hasor-Hadatta, Kerijjot-Hesron, det samme som Hasor,
Josva 15,26 Amam, Shema, Molada,
Josva 15,27 Hasar-Gadda, Heshmon, Bet-Pelet,
Josva 15,28 Hasar-Shual, Be'ersheba med tilhørende småbyer,
Josva 15,29 Ba'ala, Ijjim, Esem,
Josva 15,30 Eltolad, Kesil, Horma,
Josva 15,31 Siklag, Madmanna, Sansanna,
Josva 15,32 Lebaot, Shilkim, Ajin og Rimmon, i alt niogtyve byer med tilhørende landsbyer

Denne gang siger teksten niogtyve, men der er 35 navne, og tallet er endnu større i andre oversættelser. Det, som Bibelselskabet i 15,28 oversætter til »med tilhørende småbyer«, bliver i jødernes oversættelse til en ekstra by ved navn "Bizjothjah". Og de to byer i 15,25, Hasor-Hadatta, Kerijjot-Hesron, bliver til fire byer: »And Hazor, Hadattah, and Kerioth, and Hezron«. Dermed kommer vi op på 38.

Et fjerde sted i Josvas Bog mangler 11 byer inklusive Betlehem.

Jødiske bortforklaringer

Med hensyn til den lange liste i Josva 15,21-32 kommer jøderne som sagt helt op på 38 navne, og bortforklaringen er, at stammen Simeon's område lå inde i Judæas område. De ni byer, der mangler på listen, kommer først senere, når Bibelen gennemgår Simeon's arvelod:

Josva 19,1 Det andet lod faldt på Simeon, simeonitternes stamme, slægt for slægt. Deres arvelod lå midt i judæernes arvelod.
Josva 19,2 Til deres arvelod hørte: Be'ersheba, Shema, Molada,
Josva 19,3 Hasar-Shual, Bala, Esem,
Josva 19,4 Eltolad, Betul, Horma,
Josva 19,5 Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susa,
Josva 19,6 Bet-Lebaot og Sharuhen, i alt tretten byer med tilhørende landsbyer,
Josva 19,7 Ajin, Rimmon, Eter og Ashan, i alt fire byer med tilhørende landsbyer;
Josva 19,8 desuden alle landsbyerne, som lå rundt om disse byer helt til Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det var simeonitternes stammes arvelod, slægt for slægt.
Josva 19,9 Simeonitternes arvelod blev taget fra judæernes del; for judæernes del var for stor til dem. Derfor fik simeonitterne arvelod midt i deres.

Men det er godt nok en rodet måde at skrive en hellig bog på. Hvordan skal læseren vide, at ni af navnene kommer fire kapitler senere?

Og hvor kommer tallet ni overhovedet ind i billedet? I Josva 19,1-9 står der, at simeonitterne havde 13 + 4 byer, og så burde der rent logisk (hvis eller man tør tale om logik) mangle 17 navne på listen, og ikke ni.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Josva