Hvaba?? Shemajas seks fem sønner Hvaba??

Jesus var en ud af fem brødre.
Josef, Jesus og fire brødre

1 Krønikebog 3,22 Shekanjas sønner var: Shemaja. Shemajas sønner var: Hattush, Jig'al, Baria, Nearja og Shafat, i alt seks.

Teksten siger, at Shemaja havde seks sønner, men der er kun fem.

Dette er altså en selvmodsigelse i samme stil som Jedutuns sønner. Til gengæld er bortforklaringerne anderledes.

Kristen bortforklaring #1

Bibelen på hverdagsdansk ændrer i teksten, så der bliver sammentalt to generationer:

1 Krønikebog 3,22 Shekanja fik sønnen Shemaja og sønnesønnerne Hattush, Jigal, Baria, Nearja og Shafat - seks i alt.
1 Krønikebog 3,23 Nearja fik tre sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam.
1 Krønikebog 3,24 Eljoenaj fik syv sønner: Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani.
(Bibelen på hverdagsdansk)

En fodnote siger, at »Den hebraiske tekst i vers 21 og 22 er uklar«. Men uanset hvor "uklar" den hellige tekst er, skulle det fremgå tydeligt af sammenhængen, at forfatteren tæller hver generation for sig: vers 22 tæller Shemaja's fem/seks sønner, vers 23 tæller Nearja's tre sønner, og vers 24 Eljoenaj's syv sønner.

Kristen bortforklaring #2

Den forrige oversættelse fra 1931 gik en tand videre: Teksten blev ændret, så Sjemaja blev bror til sine egne børn. Dermed var der seks brødre i alt:

1 Krønikebog 3,22 Sje'kanjas Sønner: Sjemaja, Hattusj, Jig'al, Baria, Nearja og Sjafat, seks.
(Den forrige danske oversættelse)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler, Forfalskninger