Hvaba?? Hvordan skal vi behandle vores fjender? Hvaba??

Herrens engel hugger 185.000 mænd ned.
Sankerib

Ifølge Bjergprædikenen (som skete på en slette) skal vi elske vores fjender (og hade vores familie):

Lukas 6,27 Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer.
Lukas 6,28 Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.
Lukas 6,29 Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med.

Andetsteds sagde Jesus, de skulle hugges ned:

Lukas 19,27 Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne."

Kristen bortforklaring #1

Den første bortforklaring er, at det "bare er en lignelse".

Problemet med denne bortforklaring er for det første, at den Hellige Skrift forsikrer os, at alt, hvad Jesus sagde, var lignelser: »han talte ikke til dem undtagen i lignelser« (Markus 4,33-34). Hvis ikke vi kan diskutere hans lignelser, så kan vi altså se bort fra stort set alt, hvad Jesus nogensinde har sagt.

For det andet er det en ret dum bortforklaring. Tænk, hvis Donald Trump havde sagt "Før min fjender herhen og hug dem ned for mine øjne", og hvis han bagefter havde forsøgt at bortforklare udtalelsen med, at det "bare var en lignelse".

Det ville nok stadig blive regnet ham til ugunst.

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af forrige bortforklaring kan man påpege, at ordene ikke tilhører Jesus selv. Replikken er fra "Lignelsen om de betroede pund", og ordene kommer fra en konge, der beskriver sig selv som »en streng mand« (Lukas 19,22).

Men det ændrer jo ikke det faktum, at Jesus fortæller en lignelse, der slutter med ordene: »hug dem ned for mine øjne«. Det er svært at se, hvad formålet skulle være med fortælle en lignelse, hvis ordene bare skal ignoreres.

Hvem er denne strenge herre i grunden? Lad os se på dem i sammenhæng:

Lukas 19,11 Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 19,26 Jeg siger jer: Enhver, som har, til ham skal der gives, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.
Lukas 19,27 Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne."

Lignelsen handler åbenbart om »Guds rige«, der »straks ville komme til syne«. Det skulle altså være rimeligt tydeligt, at den strenge herre enten er Gud (Jesus' far) eller Jesus selv.

Kristen bortforklaring #3

Man kan sige, at Jesus bare advarer om, hvad man skal gøre for at undgå "den onde herres" vrede.

Men der er kun en beskeden forskel på advarsler og trusler, og vi må holde fast i, at lignelsen handler om »Guds rige«, der »straks ville komme til syne«, og at den strenge herre derfor enten må være Jesus' far eller Jesus selv.

Desuden har Jesus en anden lignelse om den strenge herre, der hugger de dårlige tjenere ned. Her er denne herre Menneskesønnen, der personligt står for nedhugningen af tjernene.

Lukas 12,40 Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det."
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 12,45 Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig,
Lukas 12,46 så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro.

Kristen bortforklaring #4

En bortforklaring, der går tilbage til den svejtsiske teolog Johann Jakob Hess (1741-1828), er, at lignelsen hverken handler om Himmeriget, Gud eller Jesus, men derimod om Herodes den Stores søn, Arkelaos.

I forhold til den tilsvarende lignelse i Matthæusevangeliet har Lukas nemlig tilføjet nogle detaljer, der kunne minde om en rejse, Arkelaos gjorde til Rom, efter at Herodes døde (læs evt. historien her). Arkelaos var en hård mand, der huggede 3.000 mænd ned — før afrejsen — og han var typen, der sagtens kunne finde på at sige: »før dem herhen og hug dem ned for mine øjne«.

Men uanset enkelte — ganske interessante — paralleller, kan vi ikke ignorere sammenhængen. Denne lignelse og de andre lignelser om nedhugning af dårlige tjenere handler alle om, at vi skal være beredte til, når Jesus vender tilbage i en kappe dyppet i blod.

Der er ingen god grund til, at Jesus uden varsel skulle skifte emne og tale om Arkelaos' rejse for 35-40 år siden. Tværtimod siger han selv, som nævnt, at denne lignelse har at gøre med det kommende Guds rige:

Lukas 19,11 Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 19,26 Jeg siger jer: Enhver, som har, til ham skal der gives, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.
Lukas 19,27 Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne."

Markus 4,33: Med mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det;
Markus 4,34: han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Bjergprædikenen