Hvaba?? Hvor mange guld- og sølv-kar blev der talt? Hvaba??

Matematik er kun en teori.
Resultatet kan blive, hvad som helst Gud ønsker.
Matematik

De jøderne vendte hjem efter 70 år i Babylon, fik de en masse guld- og sølv-kar med hjem:

Ezra 1,9 Tallet på dem var: 30 guldskåle, 1000 sølvskåle, 29 offerknive,
Ezra 1,10 30 guldbægre, 410 forskellige slags sølvbægre og 1000 andre kar.
Ezra 1,11 I alt var der 5400 kar af guld og sølv. Alt dette tog Sheshbassar med, da de landflygtige drog op fra Babylon til Jerusalem.

Lad os lave en hurtig optælling:

30guldskåle
1.000sølvskåle
29offerknive
30guldbægre
410forskellige slags sølvbægre
1.000andre kar
2.499 

I alt var der 2.499 kar, og så har vi endda været flinke og regnet de 29 offerknive med som kar. Alligevel siger teksten frejdigt: »I alt var der 5400 kar af guld og sølv«.

Forfatteren af Bibelen trænger til en ny lommeregner.

Kommentar

Det er oplagt at kigge i den græske teksttradition, Septuaginta, for at se, om man kunne bruge denne tekst i stedet for. Men det mærkelige er, at tallene i den græske tekst er de samme:

Ezra 1,9 And this [is] their number: thirty gold basons, and a thousand silver basons, nine and twenty changes, thirty golden goblets,
Ezra 1,10 and four hundred [and] ten double silver [vessels], and a thousand other vessels.
Ezra 1,11 All the gold and silver vessels were five thousand four hundred, [even] all that went up with Sasabasar from the [place of] transportation, from Babylon to Jerusalem.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Det vil også sige, at fejlen er meget gammel, eftersom den må være opstået, inden Septuaginta blev oversat fra hebraisk til græsk i det andet århundrede før vor tidsregning.

Kristen bortforklaring #1

Den første automatiske bortforklaring er, at listen kun indeholder nogle af guld- og sølv-karrene, og at tallet 5.400 inkluderer en masse andre kar, som forfatteren bare ikke lige gad at nævne.

Men det er en ret dårlig bortforklaring, for oversigten slutter med »1000 andre kar«. De kar, som forfatteren ikke gider at nævne, er allerede talt med.

Kristen bortforklaring #2

Næste bortforklaring i samme stil er, at listen kun inkluderer de kar, som Kong Kyros havde udleveret, men at de 5.400 også inkluderer nogle andre kar.

Jeg vil opfordre til, at man selv læser Ezra kapitel 1: "Kong Kyros udleverede Karrene […] dem gav Perserkongen Kyros nu til Skatmesteren Mitredat, og han talte dem og overgav dem til Sjesjbazzar […] Og Tallet på dem var følgende […] i alt 5400 Kar […]"

Kristen bortforklaring #3

Der findes en anden græsk tekst, nemlig "Apokryf Ezra" eller 1 Esdras, hvor den samme historie fortælles ("Esdras er en græsk-latinsk variant af navnet "Ezra"). Her er tallene anderledes, og totalen er 5.469. Til gengæld passer tallene, når man lægger dem sammen.

1 Esdras 2,13 And this was the number of them; A thousand golden cups, and a thousand of silver, censers of silver twenty nine, vials of gold thirty, and of silver two thousand four hundred and ten, and a thousand other vessels.
1 Esdras 2,14 So all the vessels of gold and of silver, which were carried away, were five thousand four hundred threescore and nine.
(Apokryf Ezra / 1 Esdras)

En enkelt Bibeloversættelse, nemlig Revised Standard Version, har valgt at tage disse tal og "klone" dem over på Ezras bog:

Ezra 1,9 And this was the number of them: a thousand basins of gold, a thousand basins of silver, twenty-nine censers,
Ezra 1,10 thirty bowls of gold, two thousand four hundred and ten bowls of silver, and a thousand other vessels;
Ezra 1,11 all the vessels of gold and of silver were five thousand four hundred and sixty-nine. All these did Shesh-baz'zar bring up, when the exiles were brought up from Babylonia to Jerusalem.
(Revised Standard Version / RSV)

Dermed har Revised Standard Version undgået en selvmodsigelse, men til gengæld modsiger den alle andre Bibeloversættelser i hele verden.

Den opmærksomme læser vil have bemærket, at dette tal, 5.469, er det, der bruges på sjette billede i tegneserien øverst til højre.

Kristen bortforklaring #4

Forskellige forskere har foreslået forskellige kombinationer af Ezra, 1 Esdras og fri fantasi. Nogle forskere foretrækker de små tal, fordi 5.469 lyder som usandsynligt mange kar; andre forskere foretrækker at gøre tallene større. F.eks. er både Ezra og 1 Esdras enige om, at der var 30 guldbægre, men det lyder for lavt i betragtning af, at Ezra selv leverede 20 af slagsen (Ezra 8,26-27).

Fælles for alle disse løsningsforslag er, at de er en indrømmelse af, at teksten er noget vrøvl.

Ezra 8,26: Jeg vejede af og gav dem 650 talenter sølv og 100 sølvkar til to talenter samt 100 talenter guld,
Ezra 8,27: tyve guldbægre til 1000 darejker og to kar af fin gul bronze, så kostbare som guld.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Disse oplysninger er fra "A History of Pi" af Petr Beckmann side 17.
Stadig "A History of Pi". Denne gang er det side 75.

Mærker: Ezra, Apokryfer, Septuaginta