Hvaba?? Skal man give alt til de fattige? Hvaba??

Kristen tegneserie: Giv 50% til de fattige.
Tolderen Zakæus og Jesus

For at blive frelst skal man sælge alt, hvad man har, og give til de fattige. Det var, hvad Jesus sagde til en ung mand, der spurgte:

Matthæus 19,16 Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: "Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?"
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 19,21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"
Matthæus 19,22 Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Matthæus 19,23 Og Jesus sagde til sine disciple: "Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.

Ordene er soleklare, men stort set alle kristne ignorerer dem. Heldigvis er Jesus sommetider villig til at slå halv skade og nøjes med 50% (billedet til højre).

Lukas 19,8 Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: "Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage."
Lukas 19,9 Da sagde Jesus om ham: "I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn.

Så hvad skal vi konkludere? Skal vi give alt væk? Eller halvdelen?

Ingen af delene, for en god kristen sørger for arv til sine egne efterkommere:

Ordsprog 13,22 En god mand efterlader sine børnebørn arv, synderens formue overgår til de retfærdige.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til ordren: »og giv det til de fattige«, er det kun i den danske oversættelse, der står sådan. Ordet "det" er ikke med i den græske originaltekst. Til sammenligning er her den klassiske King James Bibel fra 1611:

Matthæus 19,21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go [and] sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come [and] follow me.
(King James Bibel fra 1611)

Imellem "sælg hvad du har" og "give to the poor" er der et komma, og for de sparsommelige kristne er dette komma vigtigere end det Johannæiske Komma.

Dette komma (påstås det) adskiller to separate sætninger: "Sælg hvad du har" og "giv [et eller andet] til de fattige". Giv et par shekler til de fattige, og Jesus er glad.

Faktisk giver det ingen mening, at Bibelselskabet tilføjer ordet "det, for når først man har solgt sin bil og huset, så tilhører "det" jo de nye ejere, og hvordan skulle man så kunne give "det" til de fattige bagefter?

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til kamelen og nåleøjet (Matthæus 19,23) vælger de kristne at ignorere Jesus' tydelige ord. Der er ingen kristne her til lands, der giver alt til de fattige.

Bortforklaringen er, at alle vi mennesker er syndere, der umuligt kan leve op til Guds perfekte moral. Almisser bliver defineret som "gerningsretfærdiggørelse", mens vi lutheranere tror på frelse gennem tro og ikke gerninger og derfor satser på Guds nåde. På den måde kan kamelen komme igennem nåleøjet.

Eller noget lignende.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Ordsprogenes Bog, Matthæus, Lukas, Johannes, GT kontra NT