Hvaba?? Blev Jesus åbenbaret i Paulus? Hvaba??

Er Jesus åbenbaret i sit eget kød?
Moden Jesus

De fire evangelier er fyldt med Jesus' gøren og laden. Folk i det Hellige Land har altså haft rig lejlighed til at se Jesus her på jorden.

1 Timotheus 3,16 Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden.

Alligevel påstod Paulus, at han havde været udvalgt fra sin moders liv til at lade Jesus blive åbenbaret i ham:

Galaterne 1,15 Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Nåde,
Galaterne 1,16 at åbenbare sin Søn i mig, for at jeg skulde forkynde Evangeliet om ham iblandt Hedningerne: da spurgte jeg straks ikke Kød og Blod til Råds,
(Den forrige danske oversættelse)

Har Jesus så åbenbaret i sig eget kød? Eller i Paulus' kød?

Kristne bortforklaringer

Paulus' ord kunne let få svage sjæle til at tro, at Jesus aldrig har eksisteret. Derfor sørger Bibelselskabet for at "forbedre" teksten, så Paulus skriver det, han "burde" skrive.

Jesus er naturligvis åbenbaret for Paulus og ikke i Paulus. Altså ifølge Indre Mission.

Galaterne 1,16 at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod,
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Galaterne, 1 Timotheus, Paulus, Forfalskninger