Hvaba?? Hvad var der sket i Kapernaum? Hvaba??

Læge, læg dig selv!
Frø

I begyndelsen af Lukasevangeliet kommer Jesus med en kryptisk udtalelse:

Lukas 4,23 Han svarede dem: "I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!"

Læge, læg dig selv! Goddag mand; økseskaft! Men hvad er det for nogle mægtige gerninger, der skulle være sket i Kapernaum? På dette tidspunkt i eventyret har Jesus ikke engang været i denne by. Det sker først 10 vers senere, hvor Jesus ankommer og uddriver en ond ånd:

Lukas 4,31 Jesus kom så ned til Kapernaum, en by i Galilæa. Han underviste dem på sabbatten,

Vi befinder os meget tidligt i historien, inden Jesus rigtigt er kommet i gang. Det er først i næste kapitel, at Jesus kalder sine disciple i Kapernaum. Så hvordan skulle folk have hørt om begivenheder i Kapernaum, der endnu ikke var sket?

Kristen bortforklaring #1

Denne selvmodsigelse har været kendt i hundreder af år.

I 1847 brugte Ferdinand Christian Baur bl.a. dette eksempel til at argumentere for, at Lukasevangeliet var en nyere redaktion af et "Ur-Lukas", og at redaktøren havde byttet om på Jesus' ord i Lukas 4,16-30 og dæmonuddrivelsen i 4,31-37.

Denne forklaring er bare ikke god nok, for som Gustav Volckmar gjorde opmærksom på allerede i 1850, siger folket »alt det, der er sket i Kapernaum«. Derfor kan folket ikke hentyde til en enkelt dæmonuddrivelse, og derfor er det ikke nok, at flytte rundt på syv vers.

Kristen bortforklaring #2

Moderne kristne vil ignorere 1800-tallets teologer og påstå, at Jesus har gjort et eller andet pragtfuldt, som Lukas (og alle de andre evangelier) bare lige har "glemt" at fortælle. Der står jo også, at han allerede var »berømmet af alle«.

Lukas 4,14 Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over hele egnen.
Lukas 4,15 Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle.

Men der er forskel på at "blive berømmet af alle" og på at have udført konkrete gerninger i en konkret by. Vi må holde fast ved, at Jesus ikke engang har samlet sine disciple på dette tidlige tidspunkt i historien.

Desuden fortæller forfatteren i fortsættelsem af historiem, at han har fortalt os alt, hvad Jesus har gjort:

Apostlenes Gerninger 1,1 I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen
Apostlenes Gerninger 1,2 lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Apostlenes Gerninger