Hvaba?? Folkemængden, der forsvandt Hvaba??

Markus 2,4: "… og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned".
En seng hejses ned fra taget

Folk flokkedes om Jesus for at blive kureret for alle de sygdomme, Gud havde givet dem.

Folkeflokken var så stor og tæt, at nogle valgte en noget ekstrem løsning: De rev taget af Jesus' hus og sænkede den syge mand ned:

Markus 2,3 Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand.
Markus 2,4 Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned.

Jesus leverede beredvilligt varen: Han tilgav den lammede mand hans synder, og manden tog straks (Markus er glad for ordet "straks") sin egen båre og gik ud af huset.

Markus 2,11 "Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!"
Markus 2,12 Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: "Aldrig har vi set noget lignende!"

Man skulle ellers tro, at et sådant mirakel ville få de nysgerrige til virkelig at stimle sammen, så folk ville stå presset endnu tættere sammen end før. Alligevel kan den helbredte mand uden problemer straks forlade Jesus' tagløse hus med båren i hånden.

Hvis flokken ikke var større, og folk var så samarbejdsvillige, hvorfor var det så nødvendigt at slæbe en syg mand op på taget og ødelægge det? Er der ikke nogen i folkemængden, der har observeret, at taget var ved at forsvinde?

Vi får også at vide, at »der sad også nogle af de skriftkloge« (Markus 2,6). Det ene øjeblik står de syge og invaliderne på nakken af hinanden både indenfor og udenfor; det andet øjeblik er der plads til, at hans fjender har fået siddeplads, så de bedre kan kritisere ham fra første parket. Kunne Jesus ikke have bedt de skriftkloge om at rejse sig op, så det ikke havde været nødvendigt at rive taget af hans hus?

Hvor blev folkemængden af?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus