Hvaba?? Vidste disciplene, at Jesus ville genopstå? Hvaba??

Påskemorgen
Genopstandelse

I Matthæusevangeliet fortæller Jesus sine disciple igen og igen, at han skulle opstå fra de døde.

Matthæus 16,21 Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag.

Matthæus 17,22 Mens de færdedes i Galilæa, sagde Jesus til dem: "Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder,
Matthæus 17,23 og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag." Og de blev meget bedrøvede.

Matthæus 17,9 Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: "Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde."

Matthæus 20,18 "Se, vi går op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge,
Matthæus 20,19 og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå."

Det var faktisk det eneste tegn, Jesus ville give:

Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Det var noget af det sidste, Jesus sagde til disciplene:

Matthæus 26,32 Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilæa."

Jesus havde gentaget budskabet så ofte, at selv de onde farisæere havde forstået det. Derfor bad de Pilatus om at forsegle graven.

Matthæus 27,63 og sagde: "Herre, vi er kommet i tanker om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: Efter tre dage opstår jeg.
Matthæus 27,64 Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil tredjedagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket: Han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første."

I Johannesevangeliet kommer Jesus derimod ikke med alle disse forudsigelser, så da graven var tom påskemorgen, forstod disciplene stadig ingenting:

Johannes 20,9 Thi de forstode endnu ikke Skriften, at han skulde opstå fra de døde.
(Den forrige danske oversættelse)

Så vidste disciplene, at Jesus ville opstå? Eller havde de aldrig hørt det?

Kristne bortforklaringer

I oversættelsen fra 1992 er teksten ændret til "Indtil da". Så får man indtrykket af, at disciplene forstår det, i samme øjeblik de ser den tomme grav.

Johannes 20,9 Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Det tager den værste kant af disciplenes dumhed.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Forfalskninger