Hvaba?? Hvorfor kom kvinderne til graven? Hvaba??

Øverste billede: Ifølge Matthæus var graven vogtet af romerske soldater.
Tidebog

De fire evangelier er enige om, at søndag morgen ankom en, to, tre eller mange kvinder til Jesus' grav. Men hvorfor kom de?

Ifølge Markus og Lukas havde kvinderne købt salve og kom for at salve liget:

Markus 16,1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.

Lukas 24,1 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt.

Matthæus har ændret historien, således at graven er forseglet og bevogtet af romerske soldater (billedet til højre). Så i denne version har kvinderne ingen salve med. De kommer kun for at kigge på graven.

Matthæus 28,1 Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.

Det er lidt det samme i Johannesevangeliet. I dette evangelium er Jesus allerede salvet af Josef og Nikodemus. Derfor har Maria Magdalene ikke noget særligt formål med at komme. Hun kommer bare.

Johannes 20,1 Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven.

Kommentar: Alle fire evangelier er logiske hver for sig. Selvmodsigelsen kommer først, når man sammenligner dem.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes