Hvaba?? Er Moseloven nyttig eller nytteløs? Hvaba??

Hebræerne 7,18: […] et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst.
Pavelig frækhed

De kristne mener, at Moseloven er afskaffet. Og det er den, fordi Loven var nytteløs:

Hebræerne 7,18 Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst

Men omvendt lærer vi, at ethvert skrift er nyttigt:

2 Timotheus 3,16 Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Så er Moseloven nyttig eller nytteløs?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Timotheus, Hebræerne, Paulus