Hvaba?? De seks fem sønner Hvaba??

[De] spillede henrevet på citer, når de takkede og lovpriste Herren
Rock

1 Krønikebog 25,3 Af Jedutun: Jedutun-sønnerne Gedalja, Seri, Jesaja, Hashabja og Mattitja, i alt seks, under ledelse af deres far Jedutun, der spillede henrevet på citer, når de takkede og lovpriste Herren.

Teksten siger, at der er »i alt seks«, men rent faktisk er der kun fem citerspillende sønner på listen.

Kristne bortforklaringer

I den græske teksttradition, Septuaginta, og i et enkelt hebraisk manuskript er der indsat et navn mere, Sjim'i, så regnestykket går op. En masse oversættelser vælger derfor, at lige præcis for dette ene vers er den græske tekst mere guddommeligt inspireret end den hebraiske:

1 Krønikebog 25,3 Af Jedutun: Jedutuns Sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i, Hasjabja og Mattitja, seks, under Ledelse af deres Fader Jedutun, der i profetisk Henrykkelse spillede på Citer, når HERREN blev lovet og priset.
(Den forrige danske oversættelse)

1 Krønikebog 25,3 Von Jedithun: die Kinder Jedithuns waren: Gedalja, Sori, Jesaja, Hasabja, Matthithja, Simei, die sechs, unter ihrem Vater Jedithun, mit Harfen, der da weissagte, zu danken und zu loben den HERRN.
(Luther 1912)

Det gælder også Bibelen på Hverdagsdansk. Hvis man er så heldig at bruge en udgave med fodnoter, står der »25,3 Navnet Shimi er faldet ud af en del af de hebraiske afskrifter«.

1 Krønikebog 25,3 Jedutuns seks sønner hed Gedalja, Zeri, Jeshaja, Shimi, Hashabja og Mattitja. De var under ledelse af deres far, som spillede på harpe og takkede og lovpriste Herren under profetisk inspiration.
(Bibelen på Hverdagsdansk)

Forklaringen med, at navnet er "faldet ud" af "en del" af de hebraiske afskrifter, er vildledende. Faktisk er navnet "faldet ud" af alle de hebraiske manuskripter undtagen ét. Desuden er eksperterne åbenbart heller ikke enige om, hvorfra navnet er "faldet ud". Som det ses længere oppe, tilføjer Luther det manglende navn til sidst i listen.

Jehovas Vidner gør det mere korrekt. De sætter navnet i firkantede paranteser og skriver i en fodnote: »"og Sjim'i", LXX og ét hebr. ms. Se v. 17«.

1 Krønikebog 25,3 Af Jedu'tun:+ Jedu'tuns sønner Gedal'ja og Ze'ri og Jesja'ja [og Sjim'i], Hasjab'ja og Mattit'ja, seks, under ledelse af deres fader Jedu'tun, som profeterede med lyre i takkesang og lovsang til Jehova.
(Ny Verden / Jehovas Vidner)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Krønikebog, Septuaginta, Stamtavler, Forfalskninger