Hvaba?? Hvornår blev levitterne indsat som præster? Hvaba??

5 Mosebog 10,8: […] levitterne skulle bære Herrens pagts ark
Pagtens Ark

Fjerde Mosebog starter med en optælling af alle jøderne i ørkenen (det er derfor, bogen hedder "Numbers" på engelsk). Bagefter indsættes stammen Levi til præstetjeneste.

Dette skete tidligt i ørkenvandringen: »den første dag i den anden måned i det andet år«:

4 Mosebog 1,1 den første dag i den anden måned i det andet år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, talte Herren til Moses i Åbenbaringsteltet i Sinajs ørken og sagde:
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 1,49 Kun Levis stamme skal du ikke mønstre, og dem skal du ikke holde mandtal over blandt israelitterne.
4 Mosebog 1,50 Men du skal indsætte levitterne over Vidnesbyrdets bolig med hele dens udstyr og alt, hvad der hører til den; de skal bære boligen med hele dens udstyr. De skal forrette tjeneste i den, og de skal have deres lejr rundt om boligen

Femte Mosebog har en anden version. Udnævnelsen af levitter til præster skete kort efter, at Aron døde i Moser

5 Mosebog 10,6 Israelitterne brød op fra Be'erot-Bene-Ja'akan og drog til Moser. Dér døde Aron, og dér blev han begravet, og hans søn Eleazar blev præst efter ham.
5 Mosebog 10,7 Derfra brød de op og drog til Gudgoda, og fra Gudgoda til Jotbata, et land med bække.
5 Mosebog 10,8 På den tid gav Herren Levis stamme en særstilling; levitterne skulle bære Herrens pagts ark, forrette tjeneste for Herrens ansigt og velsigne i hans navn; det gør de den dag i dag.

Og om Arons død fortæller Biblen utvetydigt, at det skete på bjerget Hor i det 40. år af ørkenvandringen.

4 Mosebog 33,38 På Herrens befaling gik præsten Aron op på bjerget Hor og døde dér i det fyrretyvende år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, på den første dag i den femte måned.

Så hvornår skete denne udvælgelse? I starten af vandringen »den første dag i den anden måned i det andet år«? Eller otteogtredive år senere »i det fyrretyvende år«?

Kommentar

Denne selvmodsigelse kaster mere lys over tre andre selvmodsigelser, som vi tidligere har kigget på:

  1. Omstændighederne omkring Arons død. Modsigelsen ligger ikke kun i, om Aron døde ved Moser eller bjerget Hor. Det handler også om, hvornår og hvorfor han døde.

  2. Dernæst er der selvmodsigelsen om, hvornår jøderne fik De Ti Bud?. I 5 Mosebog vil Gud slå Aron ihjel på grund af den pinlige historie med guldkalven: »Også Aron blev Herren så vred på, at han ville tilintetgøre ham« (9,20). Moses går op på bjerget igen, og i 5 Mosebog 10,1-5 modtager Moses anden-udgaven af De Ti Bud. Straks i næste vers (citeret foroven) dør Aron.

    Så ikke bare halter kronologien, men man kunne meget let læse historien, som om Gud dræbte Aron på grund af historien med guldkalven,

  3. Den grundlæggende selvmodsigelse, der ligger bag det hele, er, om præsterne skal være Arons sønner eller af Levis stamme. Spørgsmålet interesserer næppe en Guds sjæl nu til dags, men denne gamle magtkamp forklarer de mange selvmodsigelser.

    • I den ene historie bliver Arons sønner udnævnt til ypperstepræster, mens levitterne må nøjes med at være deres tjenere. Aron lever næsten 40 år, efter at han og hans sønner er udnævnt til levitternes overordnede.

    • I hele 5 Mosebog bliver Arons sønner slet ikke nævnt. Gud begynder først at udnævne præster, efter at Aron er død, så Aron kommer slet ikke på tale som konkurrent til levitterne. Og ikke nok med, at Aron er død — tilsyneladende er han død i vanære dræbt af Gud.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, Udvandringen fra Egypten, De Ti Bud