Hvaba?? Overlevede kæmperne syndfloden? Hvaba??

1 Mosebog 6,4: "[…] også siden hen - var der "nephilim" på jorden".
David og Goliat

1 Mosebog 6,4 Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem - men også siden hen - var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.

1 Mosebog 7,21 Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene.
1 Mosebog 7,22 Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, døde.

Afsnittet om Noas ark indledes med, at der var kæmper. Ordet, der bruges på hebraisk, er "nephilim", og ud fra sammenhængen må man formode, at der er tale om en særlig blanding af gudssønner og mennesker: »Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem«. Det stiller selvfølgelig spørgsmålet om, hvor mange guder der er.

Forfatteren forsikrer os, at disse kæmper/"nephilim" stadig lever: »men også siden hen - var der kæmper på jorden«. Det kan han sagtens have ret i; I al fald har Bibelen mange eksempler på tilstedeværelsen af kæmper (billedet til højre) og endda en historie fra kæmpernes land.

Men hvordan kunne kæmperne overleve, når alle »der havde livsånde i næseborene, døde«? (og hvordan kunne teltboere og citerspillere overleve?)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog