Hvaba?? Hvad hed Kong Sauls farfar? Hvaba??

Teologisk diskussion Israels første konge, Sauls, far hed Kish. Hvad hed så farens far?

Kish's far, Sauls farfar hed Abiel:

1 Samuel 9,1 I Benjamin boede en velstående mand, der hed Kish. Han var søn af Abiel, søn af Seror, søn af Bekorat, søn af benjaminitten Afia.
1 Samuel 9,2 Han havde en søn, der hed Saul; han var en smuk ung mand. Ingen af israelitterne var smukkere end han; han var et hoved højere end alt folket.

Nej, Kish's far, Sauls farfar hed Ner:

1 Krønikebog 8,33 Ner fik Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al.

1 Krønikebog 9,39 Ner fik sønnen Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba'al.

Kristen bortforklaring #1

En typisk kristen bortforklaring ville være, at folk dengang havde to navne: Abiel og Ner er den samme mand. Den ene forfatter bruger det ene navn, og den anden forfatter bruger det andet.

Den forklaring holder dog ikke her, for Bibelen skærer ud i pap, at Ner var Sauls farbror, Han er ikke den samme som Abiel; han er søn af Abiel:

1 Samuel 14,50 Hans hustru hed Akinoam; hun var datter af Akima'as. Hans hærfører hed Abner; han var søn af Sauls farbror Ner.
1 Samuel 14,51 Sauls far Kish og Abners far Ner var sønner af Abiel.

Kristen bortforklaring #2

En anden typisk kristen bortforklaring ville være, at stamtavlen ikke indeholder alle navnene: Der kan være sprunget nogle led over i tavlen. Samtidig kan "far" betyde bedstefar eller oldefar; husk at Jesus var Davidssønnen, selvom der var 42 generationer imellem dem.

Den forklaring holder dog heller ikke her, for Bibelen skærer ud i pap, at Ner ikke var Sauls oldefar eller tiptipoldefar, men hans farbror:

1 Samuel 14,50 Hans hustru hed Akinoam; hun var datter af Akima'as. Hans hærfører hed Abner; han var søn af Sauls farbror Ner.
1 Samuel 14,51 Sauls far Kish og Abners far Ner var sønner af Abiel.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler