Hvaba?? Har Paulus kendt den historiske Jesus? Hvaba??

Har Paulus kun mødt Jesus i himlen?
Jesus amerikansk flag

Hvis man skal bevise, at Jesus har eksisteret, kan man pege på, at Paulus tidligere har kendt Jesus »rent menneskeligt«:

2 Korinther 5,16 Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selv om vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere.

Men dette vers er i modstrid med resten af Det Nye Testamente. hvor der er enighed om, at Paulus aldrig har mødt den levende Jesus. Paulus kommer først ind i historien et stykke tid efter Jesus' død og opstandelse, hvor han møder Jesus på vejen til Damaskus.

Apostl. G. 9,3 Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham.
Apostl. G. 9,4 Han faldt til jorden og hørte en røst sige: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?"

Har Paulus så kendt Jesus »rent menneskeligt«? Eller har han kun set »et lys fra himlen« og hørt en røst?

Kommentar

Ikke nok med at teksten i 2 Korintherne 5,16 modsiger resten af Det Nye Testamente; den er også ulogisk: Hvornår skulle den "hedenske" menighed i Korinth nogensinde have mødt Jesus? Og hvorfor siger første halvdel af verset, at Paulus og menigheden ikke længere kender hverken hinanden eller andre "rent menneskeligt"?

Disse selvmodsigelser findes ikke i den græske tekst; de opstår i den fuskede oversættelse.

Ordet som Bibelselskabet gendigter til "rent menneskeligt" er "kata sarka", der betyder "ifølge kødet", og det kød, der hentydes til, er ikke Jesus' kød, men menighedens eget. I Paulus' forrige brev til menigheden var de stadig kødelige mennesker: »ikke […] åndelige mennesker; jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, […] for I er stadig kødelige mennesker. […] er I så ikke kødelige« (1 Korintherne 3,1-3).

Disse kødelige mennesker har forstået Jesus på en menneskelig måde, men da Paulus skriver sit andet brev, er menigheden blevet "åndelige mennesker". Derfor har de nu fået en anden forståelse af Jesus.

Sådan ser verset ud i Den Frie Verden:

2 Korinther 5,16 From now on, therefore, we regard no one from a human point of view; even though we once knew Christ from a human point of view, we know him no longer in that way.
(The New Revised Standard Version, NRSV)

2 Korinther 5,16 So then from now on we acknowledge no one from an outward human point of view. Even though we have known Christ from such a human point of view now we do not know him in that way any longer.
(NET Bible)

2 Korinther 5,16 So from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.
(New International Version, NIV)

1 Korintherne 3,1: Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker; jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus.
1 Korintherne 3,2: Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu;
1 Korintherne 3,3: for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, 2 Korintherne, Paulus, Forfalskninger