Hvaba?? Troede apostlene på, at Jesus var genopstået? Hvaba??

Kristen tegneserie: Jesus møder to ukendte disciple efter opstandelsen.
Jesus i Emmaus

Da Jesus var genopstået, var de første, han mødte, to ukendte disciple på vejen til Emmaus.

De to disciple tog straks til Jerusalem for at fortælle det til de 11 apostle. Næppe når de at træde ind af døren, før de 11 apostle i kor brøler: »Herren er virkelig opstået«.

Lukas 24,13 Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus;
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 24,33 Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet,
Lukas 24,34 som sagde: "Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon."
Lukas 24,35 Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.

Den samme episode omtales i Markusevangeliet. Men her tror de 11 apostle ikke på, hvad de to disciple fortæller. De nægter hårdnakket at tro, indtil Jesus selv dukker op og skælder dem ud:

Markus 16,12 Derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem, mens de var på vej ud på landet.
Markus 16,13 De gik også hen og fortalte det til de andre; men heller ikke dem ville de tro.
Markus 16,14 Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse.

Kommentar

Slutningen af Markusevangeliet er et nyere falskneri, der virker som et opkog af slutningen i Lukasevangeliet. Derfor er det ekstra mærkeligt, at de to tekster modsiger hinanden

Kristen bortforklaring #1

Problemet er, at der i Lukas 24,34 står »som sagde«.

Strengt taget står der slet ikke "som" i den græske originaltekst - det er ordet "sagde", der står i akkusativ "legontas". Hvis der istedet havde stået "legontes" (nominativ), ville der ikke være belæg for noget "som".

Dette ene bogstav ville altså gøre, at det ikke var de 11 disciple, der råbte: »Herren er virkelig opstået«, men derimod de to ukendte disciple fra Emmaus. Med denne lille ændring kan man ikke længere se af Lukasevangeliet, hvorvidt disciplene troede eller ej.

Faktisk står der "legontes" i et enkelt, vigtigt, manuskript (Codex Bezae), og det samme stod der i den udgave, kirkefaderen Origenes havde. Måske har der også stået "legontes" i den udgave, der blev ejet af den fromme falskner, der skrev den falske slutning af Markusevangeliet?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas