Hvaba?? Kender Gud alle menneskers hjerter? Hvaba??

Hjerte Ja, masser af steder i både det Gamle og Nye Testamente står der, at Gud ser på vore hjerter:

Salme 139,2 Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;
Salme 139,3 du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med.
Salme 139,4 Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre;

1 Samuel 16,7 Men Herren sagde til Samuel: "Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet."

Lukas 16,!5 Da sagde han til dem: "I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne.

Apostl. G. 1,24 og bad: "Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to du har udvalgt

Apostl. G. 15,8 Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden ligesom os.

Men nej, Gud fristede Abraham til at halal-slagte sin eneste søn. Først derefter vidste Gud, at Abraham frygtede ham:

1 Mosebog 22,12 og englen sagde: "Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn."

Nej, Gud lod jøderne leve af manna i 40 år hver dag med dobbelt ration om fredagen for at få at vide, om de ville holde hans befalinger. Desværre dumpede jøderne til den prøve, og Gud slog dem alle ihjel:

5 Mosebog 8,2 Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej.

Nej, profeter skal dræbes, selvom de er sande profeter. Gud har sendt disse profeter for at få at vide, om vi elsker ham:

5 Mosebog 13,4 da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl.

Nej, Gud satte Kong Hizkija på prøve »så han kunne vide, hvad der var i hans hjerte«.

2 Krønikebog 32,31 Sådan var det, da der kom sendebud fra Babylons stormænd. De var sendt til ham for at forhøre sig om det under, der var sket i landet, dengang Gud havde forladt ham for at sætte ham på prøve, så han kunne vide, hvad der var i hans hjerte.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, 5 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog, Salmernes Bog, Lukas, Apostlenes Gerninger