Hvaba?? Kvinden, der var grebet i ægteskabsbrud Hvaba??

Kristen tegneserie fra 1979.
Jesus og synderinden

Jesus har aldrig ophævet de barbariske regler i Moseloven. Tværtimod fremhævede han selv, at Moseloven skulle bestå, til "himmel og jord forgår".

Det gjaldt især for ægteskabsbrud, hvor Jesus var helt fremme i skoene: Hvis man syntes, at Moseloven var slem, så var Jesus endnu værre: Skilsmisse var ægteskabsbrud, at gifte sig med fraskilte kvinder var ægteskabsbrud, ja bare at kigge på andre folks koner var ægteskabsbrud.

Her er en lille appetitvækker fra hans berømte Bjergprædiken, som skete på en slette:

Matthæus 5,17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Matthæus 5,18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 5,28 Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.
Matthæus 5,29 Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede.
Matthæus 5,30 Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 5,32 Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

Matthæus 5,29-30: "Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig;
Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig;"
Abu Hamza al-Masri

Hvis der var én ting, Jesus ikke kunne tåle, var det ægteskabsbrud (rygtet ville jo også vide, at han ikke var sin fars søn, men at det var et "spøgelse", der havde gjort hans mor gravid). Ifølge Jesus var det bedst at rive sine øjne ud og hugge sin hånd af (Matthæus 5,29-30, billedet til højre), og at kastrere sig selv bare for at undgå ægteskabsbrud.

Alligevel er der en berømt historie, hvor en kvinde har begået ægteskabsbrud. I den historie reagerer Jesus stik modsat:

Johannes 8,3 Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham
Johannes 8,4 og siger til ham: "Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud,
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 8,7 Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: "Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende."
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 8,10 Jesus rettede sig op og sagde til hende: "Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?"
Johannes 8,11 Hun svarede: "Nej, Herre, ingen." Så sagde Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere."

Historien slutter med, at Jesus siger: »Heller ikke jeg fordømmer dig«. Hvorfor siger Jesus lige pludseligt det modsatte af, hvad han sagde i sin Bjergprædiken? Hvorfor bliver kvinden ikke fordømt? Hvorfor skal hun ikke rive sine øjne ud og hugge sine hænder af?

Forklaringen er naturligvis, at den berømte historie om at kaste den første sten er et nyere falskneri.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Bjergprædikenen