Hvaba?? Hvad mener Paulus om ægteskab? Hvaba??

1 Korinther 7,1: "Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde".
Kybele

Paulus bruger et helt kapitel på at lufte sin personlige mening om ægteskab.

Kort fortalt er det bedst at leve i cølibat, som Paulus selv gør: »det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg«. Paulus' begrundelse er, at en gift mand eller kvinde vil bruge alt for mange kræfter på et behage sin ægtefælle:

1 Korinther 7,1 Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,7 Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg; men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde.
1 Korinther 7,8 Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg.
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,26 Og så mener jeg, at det er det bedste på grund af den nød, som vi nu er i, at det er det bedste for et menneske at leve ugift.
1 Korinther 7,27 Er du bundet til en kvinde, skal du ikke søge at blive løst; er du løst, skal du ikke søge at få en hustru;
[.. .. ..] [. . .]
1 Korinther 7,32 Jeg ser helst, at I er fri for bekymringer. En ugift mand tænker på Herren, hvordan han kan være Herren til behag;
1 Korinther 7,33 men den, der er gift, tænker på verden, hvordan han kan være sin hustru til behag,
1 Korinther 7,34 og er splittet. Og en ugift kvinde eller ung pige tænker på Herren, på at være hellig både i legeme og ånd; men den, der er gift, tænker på verden, hvordan hun kan være sin mand til behag.

Men i de pastorale breve skriver han det modsatte. Her er det et krav, at lederne af kirken skal have kone og børn.

1 Timotheus 3,2 En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer,
[.. .. ..] [. . .]
1 Timotheus 3,12 En menighedstjener skal være én kvindes mand og skal kunne styre børn og hus godt.

Titus 1,6 En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv.

Så ønsker Paulus, at man er ugift? Eller skal man have en kone?

Kommentar

Denne selvmodsigelse viser, at Paulus ikke har skrevet de tre pastorale breve: Den ægte Paulus var fokuseret på, at Jorden var lige ved at gå under, og derfor betød småting, som hvorvidt man var mand/kvinde, jøde/græker, fri/slave, omskåret/uomskåret, eller gift/ugift, intet. Det eneste der talte var, at man forberedte sig på Jordens snarlige undergang. Her er et par linier mere fra samme kapitel: »Men det siger jeg, brødre: Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift, […] For denne verden, som den er, går til grunde« (1 Korintherne 7,29-31).

De pastorale breve er derimod skrevet i en senere tid, hvor man har kunnet konstatere, at Jorden alligevel ikke gik under i denne omgang. Derfor starter arbejdet med at opbygge det kristne kirkesamfund, og forfatteren bruger Paulus' navn til at udstede regler for kristne menigheder og kristne familier.

Kristen bortforklaring #1

AnswersInGenesis koncentrerer sig om selvmodsigelsen i, at Bibelen mange andre steder plæderer for ægteskab og forplantning (f.eks. 1 Mosebog 1,28). Deres løsning er at pege på vers 32-34 (citeret foroven), hvor Paulus forklarer, at der er tale om en ny situation.

Dette er aldeles korrekt, men den selvmodsigelse, der diskuteres her, handler om to epistler, der begge tilskrives Paulus. Hvis jorden var ved at gå under, da Paulus skrev 1 Korintherbrev, var den vel også ved at gå under, da han skrev epistlerne til Timotheus og Titus.

Kristen bortforklaring #2

Det kan påpeges, at meningen er, at man kun skal have en enkelt kone. Altså at forfatterens ærinde er at forbyde flerkoneri.

Dette er også fuldstændig korrekt. Men hvis Paulus stadig mener, at »det er det bedste for et menneske at leve ugift« (1 Korintherne 7,26), hvorfor skriver han så ikke, at kirkens ældste højst må have 1 kone?

1 Mosebog 1,28: Og Gud velsignede dem og sagde til dem: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!"

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, 1 Timotheus, Titus, Paulus