Hvaba?? Lever Gud i mørke eller i lys? Hvaba??

Gustave Doré. 1 Mosebog 1,3 Gud skaber lyset.
Gud skaber lyset

Da Salomon havde bygget det første tempel, flyttede Gud ind for at bo i templet. Her kunne Gud bo i mørket.

1 Kongebog 8,12 Da sagde Salomo: Herren har sagt, at han vil bo i mørket.
1 Kongebog 8,13 Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt.

Andre forfattere er uenige: Gud bor i himlen, men mørkt er der i al fald:

Salme 97,1 Herren er konge! Jorden skal juble, de mange fjerne øer skal glæde sig.
Salme 97,2 Skyer og skymulm omgiver ham, retfærdighed og ret er hans trones grundvold.

2 Samuel 22,10 Han sænkede himlen og steg ned med mørke skyer under sine fødder.
2 Samuel 22,11 Han red på keruber og fløj, fór frem på vindens vinger.
2 Samuel 22,12 Han omgav sig med mørke, dækkede sig i regnsorte skymasser.

I Det Nye Testamente bor Gud derimod i lyset:

1 Timotheus 6,15 som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde,
1 Timotheus 6,16 han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Jakob 1,17 Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge.

1 Johannes 1,5 Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham.
1 Johannes 1,6 Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden.
1 Johannes 1,7 Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til mørket er der ingen steder i Bibelen, hvor Gud erklærer, »at han vil bo i mørket«. Det var kun noget, Salomon påstod, og selvom Salomon var verdens klogeste mand til evig tid, kunne han jo tage fejl.

De andre steder, hvor Gud omgiver sig med mørke skyer, kan bortforklares med, at Gud gemmer sin herlighed fra vores øjne, fordi ingen må se hans ansigt.

Personligt har jeg Bibelselskabet mistænkt for at bruge et obskurt udtryk som »skymulm« for at gøre selvmodsigelserne mindre tydelige. Oversættelsen fra 1897 sagde "mørke": »Sky og Mørke ere trindt omkring ham« (Salme 97,2). Når oversættelsen fra 1992 bruger et mere gammeldags ord, end oversættelsen fra 1897, fornemmer man, at Indre Mission har lavet deres sædvanlige numre.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til lyset kan man hævde, at når Gud er »lysenes fader«, betyder det bare, at det er ham, der har skabt Solen, Månen og stjernerne (billedet øverst til højre).

Desuden er lyset ikke rigtigt lys, men visdom. Jesus var verdens lys, og han satte ikke sit lys under en skæppe.

På den måde kan begge dele af selvmodsigelsen bortforklares, både mørket og lyset. Til gengæld undrer man sig over, hvad man skal med Bibelen, når det hele bare skal bortforklares.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Kongebog, Salmernes Bog, 1 Timotheus, Jakobs Brev, 1 Johannes, GT kontra NT