Hvaba?? Vidste jøderne, hvem Jesus var, og hvor han kom fra? Hvaba??

Vidste Jesus' naboer, at han var noget særligt?
Stjernen over jerusalem

Jesus gav jøderne ret i, at de vidste hvem hvem han var, og hvor han kom fra.

Johannes 7,27 Men vi ved, hvor denne mand er fra. Når Kristus kommer, er der ingen, der ved, hvor han er fra."
Johannes 7,28 Da råbte Jesus, mens han stod og underviste på tempelpladsen: "Ja, I ved, hvem jeg er, og I ved, hvor jeg er fra. Og dog er jeg ikke kommet af mig selv, men han, som har sendt mig, er sanddru, og ham kender I ikke.

Men Jesus' undskyldning for, at han kunne vidne om sig selv, var, at jøderne ikke vidste hvor han kom fra.

Johannes 8,14 Jesus svarede: "Selv om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen; men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen.

Og de vidste i øvrigt heller ikke, hvem han var:

Johannes 8,19 De spurgte så: "Hvor er din fader?" Jesus svarede: "I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader."

Kommentar: Alle tre citater er fra Jesus' besøg på tempelpladsen i Jerusalem. Ordvekslingen er typisk for mange andre steder i Johannesevangeliet, hvor forfatteren — formentlig bevidst — modsiger sig selv. Se de mange eksempler længere nede.

Kristne bortforklaringer

I dag er der indsat tolv falske vers i starten af kapitel 8, så derfor kunne man indvende, at der går lidt tid mellem de to kapitler, og at det måske ikke er de samme jøder, Jesus taler med. Dette ville være et absurd forsøg på bortforklaring: At Jesus i kapitel 7 diskuterer med jøder, der kender ham, og i kapitel 8 med jøder, der ikke kender ham. Og hvad skulle forfatterens pointe være med dette?

Eksempler på, at Johannesevangeliet (bevidst??) modsiger sig selv


Mærker: Johannes