Hvaba?? De mange sprog ved Babelstårnet Hvaba??

Babelstårnet inden Gud skabte de mange sprog.
Babel

Efter at Noas ark kom på tørt land, forklarer Bibelen, hvordan Noas tre sønner blev stamfædre til alle verdens folkeslag (med undtagelse af teltboere og citerspillere og kæmper), »hver med sit sprog«:

1 Mosebog 10,5 Fra disse udgik folkene på de fjerne øer. Det var Jafets sønner, land for land, hver med sit sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag.
[.. .. ..][. . .]
1 Mosebog 10,20 Det var Kams sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.
[.. .. ..][. . .]
1 Mosebog 10,31 Det var Sems sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.

Men efter denne opremsning af alverdens folkeslag, »sprog for sprog«, starter næste kapitel stik modsat: Nu er der pludseligt kun ét sprog i hele verden:

1 Mosebog 11,1 Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål.
1 Mosebog 11,2 Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned.
[.. .. ..][. . .]
1 Mosebog 11,4 Så sagde de: "Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden."
[.. .. ..][. . .]
1 Mosebog 11,6 Så sagde Herren: "Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem.
1 Mosebog 11,7 Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden."
1 Mosebog 11,8 Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen.

Kommentar

Bibelen giver to modsigende forklaringer på, hvordan verdens mange sprog er opstået:

Kristne bortforklaringer

Den typiske bortforklaring er, at man ikke skal læse historien kronologisk. Selvom historien om Babelstårnet står i kapitel 11, kan den godt være sket tidligere.

Dertil må man spørge: Hvornår var det så, at Gud forbistrede sprogene og spredte folkeslagene? Det mest almindelige kristne svar er, at det skete på Peleg's tid, »for på hans tid spredtes jordens folk« (1 Mosebog 10,25). Det gør bare ikke sagen bedre, for Peleg optræder til sidst i stamtræet i kapitel 10, dvs. at med denne forklaring ville næsten alle de 70 stamfædre være født, før Gud spredte jorden folk. Dette hænger ikke sammen med historien i kapitel 11 om et samlet folk, der flytter østpå til Sinear (1 Mosebog 11,2, citeret foroven). Det er svært at forestille sig, at 70 folkeslag (hele verdens befolkning) alle skulle flytte til samme by.

Man kan selvfølgelig også påstå, at historien om Babelstårnet er sket endnu tidligere end Pelegs tid men det ville medføre, at verdens folk skulle være blevet spredt to gange. Dels i forbindelse med Babelstårnet, »Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden« (11,8), og dels på Pelegs tid, »for på hans tid spredtes jordens folk« (1 Mosebog 10,25).

1 Mosebog 9,7: Men I skal blive frugtbare og talrige, I skal vrimle på jorden og blive talrige på den."
1 Mosebog 10,25: Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, for på hans tid spredtes jordens folk, hans bror hed Joktan.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen, Stamtavler