Hvaba?? Hvordan mødtes Saul og David? Hvaba??

Saul bliver overvældet af en ond ånd fra Gud, mens David spiller harpe.
Saul

Israels første konge, Saul, blev overvældet af en ond ånd fra Gud. Derfor skulle han bruge en mand, der kunne spille på citer.

Åbenbart er citer-musik godt til at jage onde ånder fra Gud væk. Spørg din lokale præst for detaljer. Men i al fald sendte Saul bud til Davids far:

1 Samuel 16,14 Herrens ånd forlod Saul, og en ond ånd fra Herren overvældede ham.
1 Samuel 16,15 Sauls folk sagde til ham: "Det er en ond ånd fra Gud, der overvælder dig.
1 Samuel 16,16 Sig til, herre! Dine tjenere er rede til at finde en, som kan spille på citer. Lad ham spille, når den onde ånd fra Gud kommer over dig, så får du det godt."
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 16,19 Saul sendte da bud til Isaj: "Send din søn David, som er hos fårene, til mig!"
[.. .. ..] [. . .]
1 Samuel 16,21 Sådan kom David til Saul og kom i hans tjeneste. Saul kom til at holde meget af ham og gjorde ham til sin våbendrager,
1 Samuel 16,22 og han sendte bud til Isaj: "Lad David blive i min tjeneste, for han har vundet min velvilje."
1 Samuel 16,23 Hver gang den onde ånd fra Gud kom over Saul, greb David sin citer og spillede. Så fandt Saul lindring og fik det godt, for den onde ånd forlod ham.

I næste kapitel er der en helt anden historie. David og Saul kender ikke hinanden, før David slår Goliat ihjel to gange og bringer det afhuggede hoved til Jerusalem.

Så bliver Saul nysgerrig efter at høre, hvem denne unge mand er.

1 Samuel 17,55 Dengang Saul så David gå ud imod filisteren, havde han sagt til hærføreren Abner: "Abner, hvem er denne unge mand søn af?" Og da Abner svarede: "Så sandt du lever, konge, jeg ved det ikke,"
1 Samuel 17,56 havde kongen sagt: "Forhør dig om, hvem den unge mand er søn af."
1 Samuel 17,57 Da så David kom tilbage efter at have slået filisteren ihjel, tog Abner ham og førte ham frem for Saul; filisterens hoved havde han endnu i hånden.
1 Samuel 17,58 Saul spurgte ham: "Hvem er du søn af, unge mand?" og David svarede: "Jeg er søn af din tjener Isaj fra Betlehem."

Saul spørger tre gange, hvem David er søn af, selvom han allerede har kontaktet Davids far to gange i forrige kapitel. Han kender åbenbart ikke denne unge mand, som han i forrige kapitel "holdt meget af", som han "gjorde til sin våbendrager", og som "havde vundet hans velvilje".

Så hvordan kom David til Saul's hof? Sendte David bud til hans far, fordi han kunne spille citer? Eller dukkede han selv op for at dræbe Goliat?

Kristen bortforklaring #1

Man kan påstå, at Saul og hans mænd havde "pletvis hukommelsestab"; måske forårsaget af den onde ånd fra Gud? Man kan bortforklare meget med den slags "kollektive pletvise hukommelsestab", men prøv evt. at læse kapitel 17. Der er ingen antydning af, at Saul eller nogen andre ved hoffet kender David.

I kapitel 16 spiller David citer ved hoffet, »Hver gang den onde ånd fra Gud kom over Saul« (1 Samuel 16,23). I kapitel 17 ved hverken Saul eller hans mænd, hvem David er: »Så sandt du lever, konge, jeg ved det ikke« (1 Samuel 17,55).

Og det er ikke kun Saul og hans mænd, der i så fald lider af "kollektivt pletvis hukommelsestab", det gør forfatteren også. Han bruger nemlig flere vers — 17,12-14 — på at introducere David: »David var søn af en mand ved navn Isaj […]«, selvom han allerede har fortalt os om David og hans familie i det forrige kapitel.

Kristen bortforklaring #2

De vers, der giver selvmodsigelsen, er ikke med i de fleste manuskripter i den græske teksttradition, Septuaginta.

Prøv evt. at læse 1 Samuel kapitel 17 i engelsk oversættelse: Den græske tradition mangler vers 12-31, 41, 48 (sidste halvdel), 50 og 55-58, hvorved selvmodsigelsen forsvinder.

Alternativt kan man se de danske og græske/engelsk tekster parallelt i konkordansen, hvor disse vers er markeret "{Alex.}", fordi de kun er med i Codex Alexandrinus.

Det ser ud som om, at man længe før vor tidsregning har opdaget problemet og har sørget for at "forbedre" teksten.

Kristen bortforklaring #3

Alternativt kan man hævde det modsatte af bortforklaring #2, nemlig at den græske tekst er den oprindelige, og at den hebraiske tekst har fået "podet" et folkeeventyr oveni.

Some scholars have explained the shorter LXX text as eliminating doublets. Well, this is formally true -- and completely fails to look at the evidence. If one takes the material found in both types of text, and the material found only in MT, a folklorist can instantly see the difference: The common material is history of the sort found in the rest of 1 Samuel. The material peculiar to MT is a folktale of how David met Saul. Neither more nor less. In fact, it's a fundamental type of the folktale, found, e.g., in pre-Christian Scandinavian myth: The commoner performs an act of heroism and so comes to the attention of the king. The MT-specific material is not a doublet of the common material; it is a folktale grafted onto the initial text of the court history which comprises the bulk of 1 Samuel.
(Robert Waltz, The Effects of Oral Tradition)

Men dette er mere en forklaring end en bortforklaring — og samtidig en erkendelse af, at teksten som den står i Bibelen, er noget vrøvl.

På samme måde går The Oxford Bible Commentary ud fra, at når vers 12-16 grelt modsiger den foregående historie, skyldes det, at dette er en "alternativ" fortælling fra en anden kilde:

The place of this narrative in the History of David's Rise is unclear. In view of w. 12-16, which so glaringly contradict what has gone before in 16:14-23, it is generally assumed that it is an alternative account of David's introduction to Saul, possibly derived from a different source.
(Paul Muddiman, The Oxford Bible Commentary, side 208).

Vi vil kigge mere på de mange selvmodsigelser i 1 Samuel 16-18 på siden: Hvordan døde Goliat?.

Kristen bortforklaring #4

Den berygtede NIV-oversættelse ændrer teksten diskret. David bliver ikke Saul's våbendrager, men blot én af hans våbendragere.

1 Samuel 16,21 David came to Saul and entered his service. Saul liked him very much, and David became one of his armor-bearers.
(New International Version, NIV)

Når Saul havde mange andre våbendragere, kan man bedre forstå, at han havde svært ved at genkende David.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Firekildehypotesen, Septuaginta