Hvaba?? Fred på Jord. Men kun til nogle. Hvaba??

Englens tekstbånd starter med: »Gloria in altissimi[s] Deo et in terra pax […]«.
dvs: "Ære være Gud i det højeste og på jorden fred […]".
Resten af tesksten mangler desværre.
Hyrderne på marken

Da Jesus er født, flyver en hærskare af engle ud til hyrderne på marken og fortæller det glade julebudskab (billedet til højre).

Ja, i gamle dage var der faktisk tre glade budskaber: (1) Ære være Gud i det højeste, (2) Fred på Jorden! og (3) i Mennesker Velbehag:

Lukas 2,14 "Ære være Gud i det højeste! og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!
(Den forrige danske oversættelse)

Men sådan ser verset ud i moderne Bibler:

Lukas 2,14 Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Nu er der kun to budskaber (1) Gud har æren både i det højeste og på jorden, og (2) fred til folk, der har Guds velbehag.

Det glade julebudskab lyder pludseligt ret truende. Er der fred på jord til menneskers velbehag? Eller er der kun fred til dem, der har Guds velbehag?

Kommentar

Dette var en af de 6.000 forfalskninger, der blev rettet i det 20. århundrede.

Forfalskningen var meget lille: Det sidste s i "eudokias" var fjernet. Den lille ændring gjorde, at ordet stod i genitiv i stedet for nominativ, hvilket ændrer betydningen af sætningen totalt.

Kristne bortforklaringer

Når det drejer sig om de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente, har Bibelselskabet en særlig formulering.

De skriver i en fodnote: »Senere håndskrifter har: Ære være Gud i det højeste! og fred på jorden! i mennesker velbehag!«

Det lyder jo pænere med "Senere håndskrifter har" end at skrive rent ud, at der er tale om et nyere falskneri.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Textus Receptus, Forfalskninger