Hvaba?? Var Jesus fra Samaria eller Galilæa? Hvaba??

Jesus taler med den samaritanske kvinde.
Jesus og samaritanerkvinden

Jesus rejser fra Jerusalem til Judæa og videre til en landsby i Samaria (billedet til højre).

To dage senere rejser han videre til Galilæa:

Johannes 4,43 Men efter de to Dage gik han derfra til Galilæa.
Johannes 4,44 Thi Jesus vidnede selv, at en Profet ikke bliver æret i sit eget Fædreland.
Johannes 4,45 Da han nu kom til Galilæa, toge Galilæerne imod ham, fordi de havde set alt det, som han gjorde i Jerusalem på Højtiden; thi også de vare komne til Højtiden.
(Oversættelse fra 1907)

Det mærkelige her er ordet »Thi«. Jesus drager til Galilæa, fordi en profet ikke bliver æret i sit hjemland. Denne mystiske forklaring giver kun mening, hvis han nu forlader sit fædreland, Samaria, hvor han ikke er velset. Ellers skulle man læse Jesus' ord som, at han nu tog til Galilæa med det besynderlige formål ikke at blive æret.

Det sidste er ikke bare ulogisk, men strider også mod den videre handling. Som der står i citatet foroven, blev Jesus venligt modtaget i Galilæa, hvor folk havde set de mange tegn, Jesus havde gjort i Jerusalem. Efter den venlige modtagelse i Galilæa laver Jesus endnu et mirakel for en kongelig embedsmand med stor success, og »han og hele hans husstand kom til tro« (Johannes 4,53). Efter dette triumftog tager han til Jerusalem.

En profet bliver ikke æret i sit hjemland, men Jesus blev æret i Galilæa.

Kristne bortforklaringer

Hele problemet skyldes det ene lille ord »Thi« (græsk "gar"). Derfor er det nemmeste bare at forfalske oversættelsen, så det besværlige ord forsvinder.

Sådan ser verset ud i den autoriserede oversættelse fra 1992:

Johannes 4,44 Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, Forfalskninger