Hvaba?? Paulus, Ene og Forladt Hvaba??

Paulus af Holbein (1523)
Paulus af Holbein

Forfatteren af 2 Timotheus er en ensom mand. Han er forladt af alt og alle, han måtte efterlade Trofimos i Milet, og »Kun Lukas er hos mig«:

2 Timotheus 4,9 Skynd dig, kom snart,
2 Timotheus 4,10 for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien.
2 Timotheus 4,11 Kun Lukas er hos mig. Og tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten.
2 Timotheus 4,12 Tykikos har jeg sendt til Efesos.
[.. .. ..] [. . .]
2 Timotheus 4,16 Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tilregnet dem!
[.. .. ..] [. . .]
2 Timotheus 4,20 Erastos er blevet i Korinth, Trofimos har jeg måttet efterlade syg i Milet.

Stemningen er trist. Alle har svigtet ham nu, hvor han er døden nær, og det er især dette citat, der gør, at man udnævner Lukas til forfatteren af det tredje evangelium.

Men allerede i næste vers er Paulus pludselig omgivet af venner. Han afslutter epistlen med at videregive hilsner fra adskillige medlemmer af menigheden:

2 Timotheus 4,21 Skynd dig at komme før vinteren. Hilsen fra Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle brødrene.

Er Paulus alene sammen med Lukas? Eller er han i selskab med Eubulos, Pudens, Linus og Claudia for ikke at tale om »alle brødrene«?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Timotheus, Paulus