Hvaba?? Vejen til Golgata i mørket Hvaba??

Sørg altid for, at der er solformørkelse, når du skal henrettes.
Tintin i Soltemplet

Ifølge Johannesevangeliet startede Jesus vandringen mod Golgata "i den sjette time" — dvs. klokken 12:

Johannes 19,14 Det var forberedelsesdagen til påsken, ved den sjette time. Pilatus sagde til jøderne: "Her er jeres konge!"

Men de tre synoptiske evangelier fortæller, at der var en 3-timers, verdensomspændende solformørkelse. Denne startede også i "den sjette time":

Matthæus 27,45 Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.

Det vil sige, at Jesus' vandring med korset må være sket i bælgravende mørke.

Kristne bortforklaringer
Man kan påpege, at Johannes ikke fortæller, at Jesus ikke gik i bælgmørke. Måske har Jesus og Simon af Kyrene virkelig famlet sig frem med korset? Og måske har Johannes bare glemt at fortælle det? Men det pudsige er, at det også er Johannes, der insisterer på, at Jesus selv bar sit kors.

Johannes 19,17 han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata,

Johannes kender ikke noget til solformørkelsen og de andre mirakler, og i dette evangelium, er Jesus en barsk fyr, der uden problemer selv bærer sit eget kors.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, De synoptiske evangelier