Hvaba?? Kain, den ensomme stamfader Hvaba??

Kain's straf: "Fredløs og flygtning skal du være på jorden".
Kain og abel

Da Kain har dræbt Abel, straffer Gud ham ved at bandlyse ham og gøre ham til fredløs og flygtning:

1 Mosebog 4,11 Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød.
1 Mosebog 4,12 Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!"

Kun fem vers senere gør han sin kone gravid, og så grundlægger Kain en by:

1 Mosebog 4,17 Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok.

Kommentar: Ikke bare grundlægger Kain en hel by, men i de følgende vers fortælles, hvordan han bliver stamfar til adskillige slægter. Kain er blandt andet stamfar til teltboerne og citerspillernes stamfædre.

Godt klaret af denne "bandlyste, fredløse flygtning".

Kristne bortforklaringer

Man kan påstå, at Gud bliver formildet i løbet af de fire vers, der adskiller de to citater foroven, men det er ikke det, der står. I 1 Mosebog 4,13-16 står der bare, at Gud ikke vil kræve hævn for et menneskes liv.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen, Stamtavler